Права на човека, демокрация, върховенство на закона
 

Съветът на Европа отстоява свободата на словото и на медиите, свободата на събранията, равенството и защитата на малцинствата. Той е инициатор на кампании по въпроси като защита на децата, слово на омразата в Интернет и права на ромите, най-голямото малцинство в Европа. Съветът на Европа помага на държавите-членки в борбата им срещу корупцията и тероризма, и за предприемане на необходимите реформи в съдебната система. Неговата група от експерти по конституционно право, известна още като Венецианска комисия, предлага правна помощ за държави от целия свят.

Съветът на Европа насърчава правата на човека чрез международни конвенции като Конвенцията за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, и Конвенцията за престъпленията в киберпространството. Той следи напредъка на държавите-членки в тези области и прави препоръки чрез независими експертни органи за мониторинг. Днес нито една държава-членка на Съвета на Европа не прилага смъртното наказание.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Викторина

Съветът на Европа е организация, различна от Европейския съюз с неговите 27 държави-членки. Нито една страна, обаче, не се е присъединила към Съюза, без първо да е била членка на Съвета на Европа

Колко са държавите-членки на Съвета на Европа?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!