Генерален секретар

Генералният секретар се избира от Парламентарната асамблея за петгодишен мандат начело на организацията. Тя отговаря за стратегическото планиране и управление на работната програма на Съвета и на бюджета. Тя ръководи и представлява организацията.
Уебсайт

 

Заместник-генералният секретар също се избира за срок от пет години от Парламентарната асамблея, като изборът му се провежда отделно от избора за генерален секретар.
Уебсайт

 


Комитет на министрите

Това е органът на Съвета за вземане на решения, съставен от външните министри на всички държави-членки или техните постоянни дипломатически представители в Страсбург. Комитетът на министрите определя политиката на Съвета на Европа, утвърждава бюджета и програмата му за дейност.
Уебсайт


Парламентарна асамблея (ПАСЕ)

Парламентарната асамблея се състои от 324 парламентаристи от 47-те държави-членки; Асамблеята избира Генерален секретар, Комисар по правата на човека и съдии в Европейския съд по правата на човека; тя предоставя демократичен форум за обсъждане и следи изборите; нейните комисии играят важна роля при разглеждането на актуални въпроси.
Уебсайт


Конгрес на местните и регионални власти

Конгресът на местните и регионални власти е институция на Съвета на Европа, която отговаря за укрепването на местната и регионална демокрация в неговите 47 държави – членки. Той е съставен от две камари – Камарата на местните власти и Камарата на регионите – и три комитета, и обединява 648 официални лица на изборни длъжности, които представляват повече от 150 000 местни и регионални власти.
Уебсайт


Европейски съд по правата на човека

Това е постоянният съдебен орган, който гарантира на всички европейци правата, защитени с Европейската конвенция за правата на човека. Той може да бъде сезиран от държави и от физически лица, независимо от тяхното гражданство. 47-те държави - членки на Съвета на Европа са страни по Конвенцията.
Уебсайт


Комисар по правата на човека

Комисарят по правата на човека, като действа независимо, разглежда и привлича вниманието към нарушения на правата на човека.
Уебсайт

 


Конференция на МНПО

Конференцията обединява близо 400 международни неправителствени организации (МНПО). Тя осъществява жизненоважната връзка между политиците и обществеността, и представя позициите на гражданското общество пред Съвета. В своята работа Съветът използва широко експертния опит на МНПО и техните контакти с европейските граждани.
Уебсайт


Глобално сътрудничество

Съветът на Европа работи в тясно партньорство с Европейския съюз и сътрудничи с Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и много страни партньори в световен мащаб.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Показване на уеб съдържанието Показване на уеб съдържанието
Викторина Викторина

Коя от държавите по-долу не е членка на Съвета на Европа?

  1. Швейцария
  2. Украйна
  3. Беларус
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!