Генерален секретар

Генералният секретар се избира от Парламентарната асамблея за петгодишен мандат начело на организацията. Тя отговаря за стратегическото планиране и управление на работната програма на Съвета и на бюджета. Тя ръководи и представлява организацията.
Уебсайт

 

Заместник-генералният секретар също се избира за срок от пет години от Парламентарната асамблея, като изборът му се провежда отделно от избора за генерален секретар.
Уебсайт

 


Комитет на министрите

Това е органът на Съвета за вземане на решения, съставен от външните министри на всички държави-членки или техните постоянни дипломатически представители в Страсбург. Комитетът на министрите определя политиката на Съвета на Европа, утвърждава бюджета и програмата му за дейност.
Уебсайт


Парламентарна асамблея (ПАСЕ)

Парламентарната асамблея се състои от 306 парламентаристи от 46-те държави-членки; Асамблеята избира Генерален секретар, Комисар по правата на човека и съдии в Европейския съд по правата на човека; тя предоставя демократичен форум за обсъждане и следи изборите; нейните комисии играят важна роля при разглеждането на актуални въпроси.
Уебсайт


Конгрес на местните и регионални власти

Конгресът на местните и регионални власти е институция на Съвета на Европа, която отговаря за укрепването на местната и регионална демокрация в неговите 46 държави – членки. Той е съставен от две камари – Камарата на местните власти и Камарата на регионите – и три комитета, и обединява 612 официални лица на изборни длъжности, които представляват повече от 150 000 местни и регионални власти.
Уебсайт


Европейски съд по правата на човека

Това е постоянният съдебен орган, който гарантира на всички европейци правата, защитени с Европейската конвенция за правата на човека. Той може да бъде сезиран от държави и от физически лица, независимо от тяхното гражданство. 46-те държави - членки на Съвета на Европа са страни по Конвенцията.
Уебсайт


Комисар по правата на човека

Комисарят по правата на човека, като действа независимо, разглежда и привлича вниманието към нарушения на правата на човека.
Уебсайт

 


Конференция на МНПО

Конференцията обединява близо 400 международни неправителствени организации (МНПО). Тя осъществява жизненоважната връзка между политиците и обществеността, и представя позициите на гражданското общество пред Съвета. В своята работа Съветът използва широко експертния опит на МНПО и техните контакти с европейските граждани.
Уебсайт


Глобално сътрудничество

Съветът на Европа работи в тясно партньорство с Европейския съюз и сътрудничи с Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и много страни партньори в световен мащаб.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Викторина

Коя от държавите по-долу не е членка на Съвета на Европа?

  1. Швейцария
  2. Украйна
  3. Беларус
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!