Създателите

Тези създатели на Европа са хората, които поставиха началото на процеса на европейско изграждане с основаването на Съвета на Европа през 1949 г. и създаването на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) през 1950 г. и Европейската икономическа общност (ЕИО) през 1957 г.

 Тези мъже на диалога, преживели две световни войни и притежаващи пряк опит за редица европейски култури, бяха пионерите на Европа на мира, основана върху ценностите на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

Пионери на Европа

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Викторина

Съветът на Европа е изготвил редица правни инструменти, известни като договори (конвенции, харти, споразумения). Колко договора са изготвени до днес от Съвета на Европа?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!

Затвори

Грешен отговор!...