Съветът на Европа е организация, различна от Европейския съюз с неговите 27 държави-членки. Нито една страна, обаче, не се е присъединила към Съюза, без първо да е била членка на Съвета на Европа

Колко са държавите-членки на Съвета на Европа?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!

В кой ден от годината се  отбелязва годишнината от създаването на Съвета на Европа?

 1. 1 май
 2. 8 март
 3. 5 май
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!

Коя от държавите по-долу не е членка на Съвета на Европа?

 1. Швейцария
 2. Украйна
 3. Беларус
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!

Кой политически лидер отправи от трибуната на Съвета на Европа призив за изграждане на „общ европейски дом“?

 1. Уинстън Чърчил през 1949 г.
 2. Михаил Горбачов през 1989 г.
 3. Вацлав Хавел през 1995 г.
Затвори

  Грешен отговор...

Затвори

  Правилен отговор!

Затвори

  Грешен отговор...

Съветът на Европа е изготвил редица правни инструменти, известни като договори (конвенции, харти, споразумения). Колко договора са изготвени до днес от Съвета на Европа?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!

Затвори

Грешен отговор!...

Къде се намира седалището на Съвета на Европа?

 1. В Брюксел (Белгия)
 2. В Страсбург (Франция)
 3. В Женева (Швейцария)
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!

Затвори

Грешен отговор...

Колко местни езици има в Европа?

 1. Под 100
 2. Между 100 и 200
 3. Повече от 200
Затвори

  Грешен отговор...

Затвори

  Грешен отговор...

Затвори

  Правилен отговор!

Колко европейски граждани представлява Съветът на Европа в качеството си на най-голямата европейска политическа организация?

 1. 500 милиона
 2. 700 милиона
 3. 1046 милиона
Затвори

  Грешен отговор...

Затвори

  Правилен отговор!

Затвори

  Грешен отговор...

Коя година е подписана Европейската конвенция за правата на човека, първият международен правен инструмент, гарантиращ защита на правата на човека?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Затвори

  Правилен отговор!

Затвори

  Грешен отговор...

Затвори

  Грешен отговор...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.