Звезди на небесносин фон образуват кръг, символизиращ съюз. Броят на звездите е винаги дванадесет - символ на съвършенство и пълнота; дванадесет са апостолите, синовете на Яков, подвизите на Херкулес, месеците в годината.

Още от основаването си през 1949 г. Съветът на Европа осъзнава необходимостта да даде на Европа символ, с който нейните жители да могат да се идентифицират. На 25 октомври 1955 г. Парламентарната асамблея единодушно одобряваи емблемата, съставена от кръг от златни звезди на син фон. На 9 декември 1955 г. Комитетът на министрите на организацията приема осеяното със звезди знаме, което е тържествено издигнато за първи път на 13 декември същата година в Париж.

Символ за цяла Европа

През 1983 г. Европейският парламент от своя страна приема знамето, създадено от Съвета на Европа, и препоръчва то да се превърне и в емблема на Европейските общности. Европейският съвет дава своето одобрение през юни 1985 г. Институциите на Европейския съюз започват да използват знамето през 1986 г.

Оттогава европейското знаме се превърна в синоним на общия политически проект, който обединява всички европейци отвъд тяхното многообразие.

История на европейското знаме

Как е било измислено европейското знаме

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Викторина

Къде се намира седалището на Съвета на Европа?

  1. В Брюксел (Белгия)
  2. В Страсбург (Франция)
  3. В Женева (Швейцария)
Затвори

Грешен отговор...

Затвори

Правилен отговор!

Затвори

Грешен отговор...