European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)


Η Επιτροπή κατά του Ρατσισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσιεύει νέα έκθεση για την Κύπρο

Στρασβούργο, 31 Μαΐου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) δημοσίευσε σήμερα την τέταρτη έκθεση της για την Κύπρο. Ο Πρόεδρος της ECRI, Νιλς Μούιζνιεκς, τόνισε ότι, ενώ έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις, ορισμένα ζητήματα, όπως η δυσανάλογα υψηλή συγκέντρωση Τουρκοκυπρίων και Ρομά μαθητών σε συγκεκριμένα σχολεία και η επισφαλής κατάσταση στην οποία συνεχίζουν να βρίσκονται οι αλλοδαπές οικιακοί βοηθοί, συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία.

Η Κύπρος θέσπισε ευρύ νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Έχει ιδρυθεί Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και το Παρατηρητήριο ενάντια στη Βία καταγράφει και αναλύει επεισόδια βίας στα σχολεία και αξιολογεί όλα τα περιστατικά ρατσιστικής φύσεως.

Έχουν ληφθεί μέτρα υπέρ των Τουρκοκυπρίων, περιλαμβανομένου νόμου του 2006 που επιτρέπει στους Τουρκοκύπριους κατοίκους να ψηφίζουν και να εκλέγονται στις κοινοβουλευτικές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές καθώς και να ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές.

Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμα υιοθετήσει κοινωνική πολιτική ένταξης και ακολουθεί περιοριστική γραμμή στο θέμα της εγκατάστασης αλλοδαπών, ιδιαίτερα όσον αφορά την παραχώρηση μακροχρόνιων αδειών παραμονής. Προετοιμάζεται νομοθεσία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης μέσω εικονικών γάμων πριν αυτοί καν πραγματοποιηθούν. Σημειώνεται άνοδος εξτρεμιστικών ομάδων που αντιτίθενται στους ξένους ενώ ακραίοι εθνικιστικοί ιστότοποι διοχετεύουν μηνύματα μίσους. Οι Ρομά στα Πτολεμίδια αναγκάζονται να ζουν χωριστά από την πλειοψηφία και τα παιδιά τους στερούνται του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Μολονότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις στο σύστημα χορήγησης διεθνούς προστασίας, οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας με εξαίρεση συγκεκριμένους τομείς που δεν απαιτούν εξειδίκευση. Νομική αρωγή χορηγείται μόνο στο στάδιο της έφεσης κατά απορριπτικών αποφάσεων επί αιτήσεων για χορήγηση ασύλου. Εν πάση περιπτώσει, ελάχιστοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Στην έκθεσή της η ECRI απευθύνει αριθμό συστάσεων στις κυπριακές αρχές, για τρεις από τις οποίες ζητά κατά προτεραιότητα εφαρμογή. Οι τελευταίες θα επανεξετασθούν από την ECRI σε δύο χρόνια:

  • να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά το 18ο Δημοτικό Σχολείο, ώστε να διασφαλισθεί και στην πράξη το δικαίωμα εκπαίδευσης,
  • να αναθεωρηθούν τα νομοθετικά σχέδια για την υιοθέτηση πολιτικής που ν’ απαιτεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να παντρευτούν Κύπριους ή πολίτες της ΕΕ να υποβάλλονται απο τις αρχές μετανάστευσης σε προγαμιαία συνέντευξη πριν τους δοθεί άδεια γάμου,
  • ν΄ αναπτυχθεί το Σύστημα Καταχώρησης Εγκλημάτων και να βελτιωθεί το σύστημα πρωτοκόλλησης στα δικαστήρια ώστε οι υποθέσεις να ταξινομούνται και σύμφωνα με το αντικείμενο τους και να προκύπτει ξεκάθαρα αν εμπεριέχουν ρατσιστικά στοιχεία.

Την έκθεση, περιλαμβανομένων των παρατηρήσεων της Κυβέρνησης, μπορείτε να συμβουλευθείτε εδώ [έκθεση για την Κύπρο]. Εκπονήθηκε κατόπιν επίσκεψης της ECRI στην Κύπρο το Σεπτέμβριο 2010 [Δελτίο Τύπου – 24.09.2010] και λαμβάνει υπ’ όψιν τις εξελίξεις μέχρι το Δεκέμβριο 2010.

Η ECRI, όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ασκεί εποπτεία, εκπονεί εκθέσεις και απευθύνει συστάσεις στα Κράτη μέλη για θέματα ρατσισμού και διακρίσεων βάσει της εθνικής καταγωγής, του χρώματος, της ιθαγένειας, της θρησκείας και της γλώσσας, καθώς και ξενοφοβίας, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ECRI: www.coe.int/ecri

Εκπρόσωποι τύπου:
Stefano Valenti, Tηλ: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int