www.coe.int/ecri
 

About ECRI

Statute

Other CM Decisions

Internal Rules of Procedure

ECRI members

ECRI observers

ECRI in short

Activities

Mandate

Country Monitoring Work

Work on General Themes

Statements

Awareness-raising

Annual reports 

Library

Publications

Search (New HUDOC-ECRI database)

Press Releases

 

 Secretariat

Secretariat

Contact

 

E-news

Subscription

 

Restricted access

Access members

Password reset (expires every two months)

 
 
 
 
 
 

 

Europska komisija protiv rasizma objavila je novo izvješće o Hrvatskoj

Strasbourg, 25.09.2012 - Europska komisija protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) danas je objavila svoje četvrto izvješće o Hrvatskoj. G. Jen÷ Kaltenbach, predsjednik ECRI-a, rekao je da usprkos pozitivnom razvoju događaja postoje pitanja koja su razlog za zabrinutost, kao što je utjecaj koji na međuetničke odnose ima podzastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj upravi i na sudovima, osobito nizak broj Srba u policiji na lokalnoj razini, te činjenica da mnogi Romi još uvijek nemaju isprave o osobnom identitetu ili državljanstvu.

Od prethodnog ECRI-eva izvješća u novom je Kaznenom zakonu definiran zločin iz mržnje, a mržnja kao motiv može biti otegotna okolnost u određivanju kazne. Zakon o zabrani diskriminacije iz 2008. godine određuje Pučkog pravobranitelja kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije. Uloženi su značajni resursi u rješavanje nejednakosti s kojima su suočeni Romi. Svoj su romskoj djeci sada na raspolaganju mogućnosti predškolskog odgoja. Poduzimaju se mjere za prestanak postojanja odvojenih razreda samo za Rome.

Međutim, stopa romskih učenika koji odustaju od školovanja je još uvijek visoka. Integracija predstavlja problem za izbjeglice. Nastava jezika osigurana je samo u dva za to ovlaštena centra. Pristup zaposlenju i stambenom zbrinjavanju je težak. Neki od nedostataka brige za maloljetne migrante bez pratnje su nepostojanje odgovarajućeg liječničkog pregleda, testiranja procjene dobi, evidentiranja i praćenja.

ECRI je u svojem izvješću dao jedan broj preporuka vlastima, od kojih slijedeće tri traže prvenstvo u provedbi, a ECRI će se njima ponovno baviti za dvije godine:

Izvješće, uključujući i očitovanje Vlade, dostupno je ovdje. Pripremljeno je nakon posjete za kontakt ECRI-a Hrvatskoj u studenom 2011. [Priopćenje za tisak]
ECRI je tijelo za ljudska prava Vijeća Europe, sastavljeno od neovisnih stručnjaka, koje prati probleme rasizma, diskriminacije s osnove etničkog porijekla, boje kože, državljanstva, vjere ili jezika (rasna diskriminacija), kao i ksenofobiju, antisemitizm i nesnošljivost, priprema izvješća i daje preporuke državama članicama.

Za više informacija od ECRI-u: www.coe.int/ecri

Kontakt za tisak: Stefano Valenti, Tel: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int