Тут Ви знайдете основну інформацію про те, що таке молодіжна робота, які її основні характеристики й підходи до неї, а також про те, як вона пов’язана з суспільством і державною політикою.

Ця інформація може бути корисною для початку використання Портфоліо

Що таке молодіжна робота?

Молодіжну роботу зазвичай розуміють як інструмент для особистісного розвитку, соціальної інтеграції та активного громадянства молодих людей. Молодіжна робота є „ключовим словом” для всіх видів діяльності соціального, культурного, освітнього або політичного характеру, що робиться разом з молоддю, для молоді та силами самої молоді. Вона належить до сфери освіти поза межами навчального закладу, найчастіше пов’язана з неформальною або інформальною освітою. Основна мета молодіжної роботи полягає у створенні для молодих людей можливостей самим формувати власне майбутнє.

Діапазон тем, які охоплює молодіжна робота настільки ж різноманітний, як і типи людей та організацій, залучених до неї. Політична діяльність, вулична робота, спортивні заходи, соціальне підприємництво та проведення дозвілля можна називати молодіжною роботою.

Розгляньте приклади молодіжної роботи:

Характеристики молодіжної роботи

Молодіжна робота зазвичай має такі характеристики:

 • ціннісно-орієнтована: молодіжна робота намагається слугувати більш високим цілям – інклюзії та соціальній згуртованості;
 • орієнтована на потреби молоді: молодіжна робота обслуговує ключові потреби та сподівання молоді, визначені самими молодими людьми;
 • добровільна: молодіжна робота не є обов’язковою і спирається на добровільну участь молоді;
 • розвивальна: молодіжна робота спрямована на особистісний, соціальний та етичний розвиток молодих людей;
 • саморефлексивна та критична: молодіжна робота намагається переконатися, що вона робить усе можливе, щоб відповідати її місії;
 • побудована на стосунках: молодіжна робота шукає аутентичного, справжнього спілкування з молодими людьми й робить свій внесок у підтримку життєздатності громад.

Молодіжна робота є різноманітною по всій Європі

Молодіжну роботу в Європі здійснюють численні установи й організації, а також багато різних людей, індивідуально та в командах, форми її різноманітні. Деякі країни мають давні традиції професійної молодіжної роботи (кваліфіковані кадри, що працюють з молодими людьми за допомогою місцевих і національних програм, фінансованих державою). В інших країнах давно створено структури волонтерської молодіжної роботи (заходи, що проводять громадські організації). Інші країни, знову ж таки, визначили молодіжну роботу як частину діяльності із забезпечення соціального захисту населення, як практику, що є частиною послуг служб зайнятості, соціальної інтеграції та соціальної допомоги. У деяких країнах молодіжна робота відбувається без наявності визнаної професії молодіжного працівника, а люди, задіяні в ній, є лідерами на громадських засадах.

Колонка для роздумів!

 • Яку молодіжну роботу Ви практикуєте?
 • Чи можете Ви знайти ці характеристики у Вашій молодіжній роботі? Які з них є найважливішими для Вас?
 • Які цілі Вашої молодіжної роботи?

Молодіжна робота та неформальна освіта

Молодіжна робота часто має чітку освітню мету або напрям. Зазвичай освіта або навчання, які відбуваються в молодіжній роботі, є неформальними – тобто не формальними, але й не інформальними. Молодіжна робота і неформальна освіта мають багато спільних рис, однак це не одне й те саме.

Отже, які риси неформальної освіти та навчання?

Коротко …

 • навчання відбувається поза межами структур системи формальної освіти й різниться способом його організації та типом визнання;
 • навчання є цілеспрямованим і добровільним;
 • навчання спрямоване передусім на передачу й застосування на практиці цінностей і навичок демократичного життя.

Методологічні характеристики

 • збалансоване співіснування та взаємодія між когнітивними, емоційними та практичними аспектами навчання;
 • пов’язує індивідуальне та групове навчання;
 • солідарні й симетричні відносини викладання/навчання, орієнтовані на партнерство;
 • підходи, засновані на участі й орієнтації на того, хто навчається;
 • наближені до реальних проблем життя, експериментальні й орієнтовані на навчання на практиці, з використанням міжкультурного обміну та ситуацій як засобів навчання.

Цінності

 • цінності, пов’язані з особистісним розвитком: самостійністю; критичним мисленням; відкритістю й цікавістю, творчістю;
 • цінності, пов’язані з соціальним розвитком:комунікація; участь і демократичне громадянство; солідарність і соціальна справедливість; відповідальність; перетворювальна сила конфлікту.
 • етичні цінності: права людини; повага до інших; міжкультурне навчання й діалог; мир/ненасильство; гендерна рівність; діалог між поколіннями.

Упроваджувачі неформальної освіти...

 • використовують методи, що спираються на участь;
 • use diversity as a positive learning tool;
 • установлюють критичні рефлексивні зв’язки між конкретним і абстрактним для того, щоб сприяти процесу навчання, а також постійно покращувати його якість;
 • мають знання про життя й культури молодих людей у Європі.

Молодіжна робота та молодіжна політика

Молодіжна робота також стосується місця молодих людей і їхніх інтересів у суспільстві й державній сфері та впливу суспільства, політики й влади, особливо, якщо вони провокують неблагополуччя молодих людей, їх маргіналізацію або виключення.

Колонка для роздумів!

 • Як реалії молодих людей, з якими Ви працюєте, впливають на Вашу роботу?
 • Як Ви дізнаєтеся про потреби та проблеми молоді?
 • Як політики й політика впливають на Вашу роботу?
 • Якою Ви бачите Вашу роль у широкому політичному й соціальному контексті здійснення молодіжної роботи?

Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи є інструментом, що допомагає тим, хто здійснює молодіжну роботу, молодіжним працівникам та молодіжним лідерам, а також менеджерам й адміністраторам у молодіжній сфері аналізувати й розвивати власні компетенції в молодіжній роботі та компетенції людей, з якими вони працюють.

Прочитати більше ...