Портфоліо – це інструмент для оцінювання компетенцій у молодіжній роботі та планування їх розвитку. Цей процес є дуже важливим, оскільки молодіжні працівники зобов’язані навчатися протягом усього життя, оскільки сама робота з молоддю постійно динамічно змінюється. Ключові частини Портфоліо допоможуть Вам відповісти на питання:

Коли Ви думаєте про молодіжну роботу, до якої Ви залучені, що Ви робите і що маєте робити, щоб виконувати її добре?

Що потрібно для того, щоб бути компетентним молодіжним працівником?

Компетенція є ключовим визначенням для розуміння всього інструменту.

Компетенція – це здатність робити щось успішно та ефективно. Цей термін часто плутають з терміном „навички”, хоча це не одне й те саме. Дві речі відрізняють компетенцію від навичок і роблять її чимось більшим. Якщо особа компетентна, вона може застосовувати те, що знає, до завдання чи проблеми й вона також може переносити цю здатність на інші ситуації.

У молодіжній роботі компетенцію розуміють як три взаємопов’язані елементи:

In youth work, competence is understood as having three interlinked dimensions: NO UKRAINIAN TRANSLATION

Знання: цей елемент стосується всіх тем і питань, які Ви знаєте або повинні знати, щоб ефективно працювати. Це когнітивний вимір компетенції, він зазвичай асоціюється з головою.

Навички: цей елемент стосується того, що Ви здатні робити, або те, що Ви маєте бути в змозі зробити, щоб здійснювати Вашу молодіжну роботу. Це практичний вимір компетенції, або вимір навичок, він зазвичай асоціюється з руками.

Ставлення й цінності: цей елемент стосується позицій і цінностей, які Ви маєте розділяти й підтримувати для того, щоб ефективно виконувати Вашу роботу. Цей аспект компетенції зазвичай асоціюється з серцем.

Using this Portfolio will engage you to look into your head, at your hands and into your heart, and to document what you think you need to learn or work on to deliver a good quality youth work experience to the young people you work with. NO UKRAINIAN TRANSLATION

Колонка для роздумів!

Коли Ви думаєте про Вашу роботу, роботу Вашої команди чи організації, що Ви пов’язуєте з головою, руками й серцем? Задайте собі такі питання й використовуйте зображення, щоб задокументувати відповіді:

  • Що мають знати люди, які здійснюють молодіжну роботу?
  • Що повинні вміти робити люди, які здійснюють молодіжну роботу?
  • Які ставлення й цінності мають бути в людей, які здійснюють молодіжну роботу? Які цінності є у Вас?
  • Що Ви привносите до Вашої молодіжної роботи, що робить Вас компетентним?

Структура компетенцій у Портфоліо

У Портфоліо приділено увагу тим речам, на які молодіжна робота зазвичай або найчастіше спрямована. Ми називаємо їх функції молодіжної роботи.

Завдяки виділенню цих функцій молодіжної роботи Портфоліо допомагає краще зрозуміти, що молодіжні працівники мають бути в змозі робити, інакше кажучи, які компетенції молодіжні працівники повинні мати для того, щоб здійснювати молодіжну роботу.

Компетенції, які повинна мати людина для того, щоб здійснювати молодіжну роботу, розподілено на дві категорії:

  • специфічні компетенції молодіжної роботи – ті, що роблять цю сферу діяльності унікальною;
  • більш загальні компетенції – ті, що стосуються також інших сфер діяльності, але зазвичай є важливими для молодіжної роботи.

Виявлені функції та компетенції становлять те, що ми називаємо структура компетенцій у Портфоліо

Перелік функцій і компетенцій, представлених у структурі, в жодному разі не є вичерпним. Ви можете виявити, що деякі компетенції не стосуються Вашої роботи, або додати інші дуже важливі компетенції, необхідні для Вашої молодіжної роботи.

Почніть заповнювати   Портфоліо, щоб побачити, як застосувати цю структуру у Вашій практиці!

Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи є інструментом, що допомагає тим, хто здійснює молодіжну роботу, молодіжним працівникам та молодіжним лідерам, а також менеджерам й адміністраторам у молодіжній сфері аналізувати й розвивати власні компетенції в молодіжній роботі та компетенції людей, з якими вони працюють.

Прочитати більше ...