Norveç

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

3 Eylül 1953

Uygulanan dava sayısı*

29

Örnekler

Sağlık riskleri hakkında yeterli bilgi verilmeyen Kuzey Denizi dalgıçlarına tazminat ödenmesi

Norveç’in petrol arama “öncü dönemi” sırasında yüzlerce dalgıç uzun vadeli sağlık problemleri yaşadı. Avrupa mahkemesi Norveç’in dalgıçların insan haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı çünkü Norveç onları bu işin taşıdığı sağlık riskleri hakkındaki bilgiden mahrum bırakmıştı. Karar dalgıçların Norveç devletinden daha fazla tazminat almalarını sağladı.

Read more

Gazetenin ifade özgürlüğü zaferinin reformlara yol açması

1988 yılında Bladet Tromsø gazetesi bir devlet denetçisinin bazı fok balığı avcılarının av ihlali iddialarını yayınladı. Norveç mahkemeleri gazeteyi iftira ve karalama yapmakla suçladı ve yayınlarında hükmet raporlarına çok fazla bel bağladıklarını öne sürdüler. Strazburg Mahkemesi bunun gazetenin ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti, karar ifade özgürlüğünü korumaya yönelik...

Read more

Küçük siyasi partiler için daha adil televizyon yayını

Küçük siyasi partilerle ilgili haberler televizyonlarda hemen hemen hiç yer almıyordu ve televizyon reklamı vermeleri de yasaktı. Strazburg Mahkemesi bu durumun Emekliler Partisine televizyonlardan mesajlarını iletme imkanı bırakmayarak, partinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Daha sonra siyasi içerikli yayın kurallarında değişiklik yapılarak, devlet televizyonunun TV...

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.