Estonya

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

16 Nisan 1996

Uygulanan dava sayısı*

50

Örnekler

Dul eşin, kocasının polis tarafından el konan mallarını geri almak için sürdürdüğü mücadeleyi kazanması

Karol Rummi’nin eşi öldüğünde değerli eşyalarına polis tarafından keyfi olarak el kondu. Bn Rummi kocasının eşyalarını geri almak istediğinde mahkemede dava açmasına izin verilmedi ve malların artık devlete ait olduğu söylendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bn Rummi’nin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kendisine tazminat ödendi ve benzer sorunların ileride yaşanmaması için yasada...

Read more

Yetkili makamların polis zulmüne dair iddiaları soruşturmamasından sonra adaletin yerini bulması

Aleksandr Mihhailov – hem kamuya açık alanda, daha sonra da kendine geldikten sonra karakolda polis memurlarınca şiddetle dövüldüğünü iddia etmişti. Strazburg Mahkemesi müteakip soruşturmanın bağımsız bir soruşturma olmayıp örneğin ilgili kanıtların toplanmaması gibi ciddi noksanlıklar içerdiğine hükmetti. Soruşturmaların daha bağımsız bir biçimde yürütülebilmesi için reformlar yapıldı.

Read more

Mahkeme izni olmaksızın gözaltıyı önlemeye yönelik reform yapılması

Allar Harkmann mahkemeye çıkarılmadan veya tutuklanmasının yasal olup olmadığı sorgulanmadan gözaltına alındı. Ancak 15 gün sonra serbest bırakıldı. Strazburg Mahkemesi Bay Harkmann’ın tutukluluk halinin bir hakim tarafından süratle incelenmemesi – ve kendisine tazminat ödenme şansı olmamasının – özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.