Hırvatistan

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

5 Kasım 1997

Uygulanan dava sayısı*

385

Örnekler

Hırvatistan çatışmasındaki savaş suçu mağdurlarının ve kayıpların aileleri için adalet

Josipa Skendžić kocasına ne olduğunu öğrenmek için on yıllarca bekledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Hırvat yetkili makamlarının 1991’de “İç Savaş” sırasında kocasının polis gözaltısında kaybolmasını gerektiği gibi soruşturamadığına hühükmetti. Karardan bu yana Hırvatistan, savaş suçu iddialarının gerektiği gibi soruşturulmasını sağlamak için adımlar attı ve kayıp kişilerin aranmasını...

Read more

Çocukların açtığı dava ayrımcı, sadece-Romanların yer aldığı sınıflara bir son verdi

Ondört Roman çocuk okullarının kendilerine ırkçı ayrımcılık yaptığını söyledi. Hırvat mahkemeleri aynı fikirde olmadılar, çocuklar da davalarını Avrupa mahkemesine taşıdılar, mahkeme bu çocukların sadece-Romanlardan oluşan sınıflara yerleştirilmesinin onların insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Bunun üzerine Hırvatistan ilköğretimde Roman çocuklara karşı ayrımcılığı bitirmek üzere...

Read more

Öldürülen anne ve kızın ailesi için adalet

M.T. ve kız bebeği V.T kendilerine şiddete dayalı tehditler yönelten adam tarafından, adam cezaevinden salınır salınmaz vurularak öldürüldü. M.T. ve V.T.’nin ailesi yetkili makamların onları korumak için yeterli önlemleri almadıklarına inandılar. Avrupa Mahkemesi de aynı görüşteydi. Avrupa mahkemesinin bu davadaki kararı Hırvatistan’ın aile içi şiddet mağdurlarını koruma önlemlerini artırmasına...

Read more

Kadın gürültü kirliliği davasını kazandıkdan sonra devlet müfettişlerine yeni yetkiler verilmesi

On yıldan fazla bir süre boyunca, Ljubica Udovičić’in ev hayatı dairesinin tam altındaki bardan gelen aşırı gürültüler nedeniyle alt üst oldu. Sarhoş olan ve şiddetli davranışlar sergileyen müşteriler nedeniyle defalarca polis çağrıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hırvat yetkililerin harekete geçemediklerine ve Ljubica’nın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu da Hırvatistan’ın gürültü...

Read more

Suçsuz bir şahsın 40 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından adil yargılama reformlarının yapılması

Neđo Ajdarić , adil olmayan bir yargılamadan sonra, haksız yere üç cinayetle suçlanarak 40 yıl hapse mahkum edildiğinde, 52 yaşındaydı. Strazburg’da açtığı davayı kazandıktan sonra serbest bırakılmış ve gelecekte adil yargılama yapılabilmesi için değişiklikler yapıldı.

Read more

Çocuğun beş yıl süreyle babasının kimliğini saptayamaması – ve çocuk haklarını korumaya yönelik reformlar

Evlilik dışı bir çocuk doğar. Anne çocuğun babasını belirlemesi için mahkemeye başvurur. Ancak yargıdaki gecikmeler ve babanın DNA testi yaptırmayı reddetmesi üzerine dava süreci beş yıldan fazla sürer. Strazburg Mahkemesi çocuğun haklarının gerektiği gibi korunmadığına hükmeder. Aynı sorunun bir daha yaşanmaması için yasalarda değişiklik yapılır.

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.