Človekove pravice, Demokracija, Pravna država
 

Svet Evrope zagovarja svobodo izražanja in svobodo medijev, svobodo zbiranja, enakost in varstvo manjšin. Je pobudnik kampanj na različnih področjih, kot so varstvo otrok, sovražen govor na spletu in pravice Romov, največje evropske skupnosti. Svet Evrope državam članicam pomaga v boju proti korupciji in terorizmu ter sprejemanju potrebnih sodnih reform. Njegova skupina ustavnih strokovnjakov, poznana kot Beneška komisija, državam po svet svetu nudi pravne nasvete.

Svet Evrope z mednarodnimi konvencijami, kot sta Konvencija o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima ter Konvencija o kibernetski kriminaliteti, spodbuja varstvo človekovih pravic. Nadzoruje napredek držav članic na teh področjih in prek neodvisnih strokovnih nadzornih teles podaja priporočila. Države članice Sveta Evrope so odpravile smrtno kazen.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Kviz

Svet Evrope je ločen od Evropske unije sedemindvajsetih, vendar se nobena država nikoli ni pridružila Uniji, ne da bi bila že članica Sveta Evrope.

Koliko držav je v Svetu Evrope?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!