Graditelji

Ti graditelji Evrope so ljudje, ki so zastavili proces izgradnje Evrope z ustanovitvijo Sveta Evrope leta 1949, Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) leta 1950 in Evropske gospodarske skupnosti (EGS) leta 1957.

To so v dialog usmerjeni ljudje, ki so doživeli obe svetovni vojni in bili v stiku z več evropskimi kulturami. So znanilci Evrope, ki živi v miru in temelji na človekovih pravicah, demokraciji in pravni državi.

Pionirji Evrope

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Kviz

Svet Evrope je izdal določeno število pravnih instrumentov, imenovanih pogodbe (konvencije, listine, sporazumi). Koliko pogodb je Svet Evrope izdal do danes?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!

Zapri

Napačen odgovor...