Generalni sekretar

Parlamentarna skupščina ga izvoli za petletni mandat kot vrhovnega predstavnika Organizacije. Odgovoren je za strateško načrtovanje in usmerjanje dejavnosti ter proračun Sveta Evrope. Vodi in zastopa Organizacijo.
Spletna stran

 

Namestnika generalnega sekretarja prav tako za petletno obdobje imenuje posvetovalna skupščina, ločeno od postopka za imenovanje generalnega sekretarja.
Spletna stran

 


Odbor ministrov

Je organ odločanja Sveta Evrope, ki ga sestavljajo ministri za zunanje zadeve držav članic ali šefi stalnih predstavništev držav članic v Strasbourgu. Sprejema politiko Organizacije in potrjuje njen proračun ter program aktivnosti.
Spletna stran


Parlamentarna skupščina (PSSE)

Parlamentarna skupščina združuje 306 poslancev iz vseh 46 držav članic; izvoli generalnega sekretarja, komisarja za človekove pravice ter sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice; deluje kot demokratično telo za razprave in spremlja volitve; njene komisije imajo pomembno vlogo pri reševanju tekočih vprašanj.
Spletna stran


Kongres lokalnih in regionalnih oblasti

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je telo Sveta Evrope, odgovorno za utrjevanje demokracije na lokalni in regionalni ravni v 46 državah članicah. Sestavljata ga dva zbora – Zbor lokalnih oblasti in Zbor regij – in trije odbori, skupno v njem deluje 612 izvoljenih predstavnikov, ki zastopajo več kot 150.000 lokalnih in regionalnih oblasti.
Spletna stran


Evropsko sodišče za človekove pravice

Je ustaljeno sodno telo, ki vsakemu državljanu Evrope zagotavlja človekove pravice v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. To konvencijo je podpisalo vseh 46 držav članic Sveta Evrope. Na Evropsko sodišče za človekove pravice se lahko obrnejo države in posamezniki ne glede na narodnost.
Spletna stran


Komisar za človekove pravice

Je neodvisen in raziskuje kršitve človekovih pravic ter opozarja na njih.
Spletna stran

 


Konferenca mednarodnih nevladnih organizacij

Sestavlja jo okoli 400 mednarodnih nevladnih organizacij (MNVO). Konferenca je ključna vez med političnimi predstavniki in državljani ter prenaša glas civilne družbe do Sveta Evrope. Strokovnost mednarodnih nevladnih organizacij in njihov stik z evropskimi državljani zelo koristi delu Sveta Evrope.
Spletna stran


Sodelovanje Na Globalni Ravni

Svet Evrope je tesen partner Evropske unije in prav tako sodeluje z Organizacijo združenih narodov, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi ter številnimi partnerji po vsem svetu.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Kviz

Katera izmed naslednjih držav ni članica Sveta Evrope

  1. Švica
  2. Ukrajina
  3. Belorusija
Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!