Svet Evrope je ločen od Evropske unije sedemindvajsetih, vendar se nobena država nikoli ni pridružila Uniji, ne da bi bila že članica Sveta Evrope.

Koliko držav je v Svetu Evrope?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!

Na kateri dan v letu se praznuje obletnica Sveta Evrope?

 1. 1. maja
 2. 8. marca
 3. 5. maja
Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!

Katera izmed naslednjih držav ni članica Sveta Evrope

 1. Švica
 2. Ukrajina
 3. Belorusija
Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!

Katera politična osebnost je iz Sveta Evrope pozvala k izgradnji ''skupne evropske hiše''

 1. Winston Churchill leta 1949
 2. Mihail Gorbačov leta 1989
 3. Vaclav Havel leta 1995
Zapri

  Napačen odgovor...

Zapri

  Pravilen odgovor!

Zapri

  Napačen odgovor...

Svet Evrope je izdal določeno število pravnih instrumentov, imenovanih pogodbe (konvencije, listine, sporazumi). Koliko pogodb je Svet Evrope izdal do danes?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!

Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Napačen odgovor...

Zapri

Pravilen odgovor!

Zapri

Napačen odgovor...

Na koliko se ocenjuje število avtohtonih jezikov v Evropi?

 1. Manj kot 100
 2. Med 100 in 200
 3. Več kot 200
Zapri

  Napačen odgovor...

Zapri

  Napačen odgovor...

Zapri

  Pravilen odgovor!

Koliko evropskih državljanov zastopa Svet Evrope kot največja evropska politična organizacija

 1. 500 milijonov
 2. 700 milijonov
 3. 1046 milijonov
Zapri

  Napačen odgovor...

Zapri

  Pravilen odgovor!

Zapri

  Napačen odgovor...

Katerega leta je bila podpisana Evropska konvencija o človekovih pravicah kot prvi mednarodnopravni instrument, ki zagotavlja zaščito človekovih pravic?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Zapri

  Pravilen odgovor!

Zapri

  Napačen odgovor...

Zapri

  Napačen odgovor...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.