Înapoi

Conferința anuală HELP a Consiliului Europei: "Instruire bună pentru hotărâri bune"

Strasbourg 22 iunie 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
© Council of Europe

© Council of Europe

Programul European pentru Formarea Juristilor în Domeniul Drepturilor Omului (HELP) al Consiliului Europei a reunit în perioada 21-22 iunie 2018 reprezentanți ai școlilor judiciare și ai consiliilor de barouri din statele membre.

Secretarul General Adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini-Dragoni, a subliniat în alocuṭiunea de deschidere a Conferinței că HELP este singura rețea care contribuie în toate cele 47 de state membre la ameliorarea cunoṣtinṭelor juriṣtilor în domeniul drepturilor omului, cursurile sale reflectănd efortul Consiliului Europei de a soluționa problemele persistente care afectează continentul nostru. Secretarul General Adjunct a pus in evidenṭă contribuția Curții Europene a Drepturilor Omului (Curtea Europeană) la calitatea cursurilor HELP și a invitat membrii rețelei să-și continue angajamentul de a lansa cursuri la nivel național. A mai accentuat sprijinul aliaților-cheie ai HELP, în special Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa și, bineînțeles, Uniunea Europeană ca un puternic partener politic și financiar.

Președintele APCE, Michele Nicoletti, a prezentat ideea rețelelor academice ale Consiliul Europei, care pun în contact juriṣtii și mediul academic pentru a promova cunoașterea principalelor convenții ale Consiliului Europei în rândul acestor comunități.

Vice-președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, judecătorul Linos-Alexandre Sicilianos, a vorbit despre reforma și tensiunile actuale cu care se confruntă Curtea Europena a Drepturilor Omului în cadrul activitaṭii ei. Datorită Protocolului 16, Curtea Europeană este pregătită să ghideze Curṭile supreme de justiṭie din ṭarile Consiliului Europei în interpretarea și aplicarea drepturilor și libertăților recunoscute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția). El a subliniat, de asemenea, rolul programului HELP al Consiliului Europei și al cursurilor sale pentru juriṣti în optimizarea aplicării Convenției și sporirea eficienței sistemului.

Conferința a fost organizată sub egida președenției croate. Ambasadorul Reprezentanței Permanente a Croației pe lângă Consiliul Europei, Miroslav Papa, a menționat în primele sale observații că "o instruire bună pentru o hotărâre buna" demonstrează existenṭa unei legături directe între o instruire intensivă de înaltă calitate pentru juriṣti și calitatea verdictelor și, în ultimă instanṭă, a justiției acordate persoanelor aflate sub jurisdicția Consiliului Europei. S-a referit, de asemenea, la ratificarea recentă a Convenției de la Istambul de către Croația, unde există un curs HELP privind violența împotriva femeilor.

Ambasadorul, împreună cu Directorul Academiei Judiciare din Croația, Andrea Posavec Franić, au fost încântați de faptul că juriṣtii croaṭi au beneficiat ṣi ei de cursuri HELP și că în toamna anului 2018 va fi organizat, în cooperare cu Școala Judiciară spaniolă, un curs pentru judecătorii croaṭi, greci și spanioli.

Directorul General pentru Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei, Christos Giakoumopoulos, a subliniat rolul rețelei HELP în momente de tensiuni și contribuția programului și cursurilor HELP la "securitatea democratică" pe continentul european.

Secretarul General al Rețelei Europene de Formare Judiciară, Wojciech Postulski, a prezentat Orientările EJTN pentru evaluarea practicilor de formare judiciară, ca preambul perfect pentru grupul de lucru pentru evaluarea impactului instruirii în domeniul drepturilor omului. În cadrul acestuia din urmă, experiența HELP a fost prezentată, inclusiv impactul proiectului HELP finanțat de UE "HELP în cele 28 de state" la mai mult de un an de la finalizarea acestuia.

Coordonatorul programului comun dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei "Consolidarea implementării standardelor europene privind drepturile omului în Ucraina", Milica Djunic, a expus concluziile cu care s-a soldat evaluarea impactului componentei de formare a programului.

Punctele cheie și rezultatele programului HELP au fost prezentate, punând accentul pe cursuri. Dacă inițial cursurile s-au axat asupra Convenției, ele se referă acum la Carta socială europeană și la alte convenții-cheie ale Consiliului Europei. Din anul 2015, cursurile înglobează și sinergiile existente între Consiliului Europei și legislația UE. Au fost prezentate proiecte geografice cheie, cum ar fi HELP în UE (finanțat de UE) sau cele susṭinute de Fondul Fiduciar pentru Drepturile Omului: HELP în Balcanii de Vest și HELP în Rusia. Au fost menționate și intervențiile de actualitate, cum ar fi proiectul HELP al Direcției Turcești de Management al Migrației din cadrul proiectului comun UE-CoE HELP Preventia Radicalizării. În ultimii trei ani, aproximativ 4 000 de juriṣti au beneficiat de cursuri HELP organizate împreună cu instituții naționale de formare pentru judecători / procurori sau asociații de barouri partenere ale Consiliului Europei. Numărul de persoane și organizații care accesează gratuit cursurile HELP prin intermediul platformei HELP online a crescut de asemenea cu 400% în ultimii trei ani - de la mai puțin de 7 000 de participanți la aproape 25 000.

Șefa Direcției de Coordonare și Cooperare Internațională a Consiliului Europei, Tatiana Termacic, a încheiat prima zi, axându-se asupra importanței statului de drept și a contribuției HELP.

Consiliul Europei este sediul standardelor paneuropene relative la statul de drept. Toate statele membre au participat la elaborarea standardelor Consiliului Europei privind statul de drept – acetea sunt, prin urmare, comune tuturor statelor europene.

Sprijinul HELP este primordial pentru o protecṭie eficientă peste tot în Europa.

În concordanță cu titlul conferinței "Instruire bună pentru o hotărâre bună", o atenție deosebită s-a acordat prezentării cursurilor HELP elaborate în ultimul an în colaborare cu experții din Consiliul Europei și Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Membrii Rețelei HELP, în special reprezentanții Școlilor Judiciare, au beneficiat de prezentarea Rețelei de Curți Supreme de către Onur Andreotti de la Direcția de Jurisconsult a Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului.

Diana Scobioala, directoarea Institutului Național de Justiție din Republica Moldova și Julen Fernandez, reprezentantul Consiliului General al Barourilor Spaniole și Punct de informare HELP din Spania au prezentat două țări HELP, exemple de cele mai bune practici de cooperare cu instituțiile naționale de formare și asociațiile de barouri.

Unul din grupurile de lucru a confirmat necesitatea ca HELP să-și intensifice activitatea în cadrul universităților în domeniul educației pentru drepturile omului. Sesiunea a inclus prezentări făcute de Punctul de informare HELP din România, Raluca Bercea, și Bakhtiyor Avezdjanov despre programul Libertatea de Expresie Globală a Universității Columbia, precum și de Tamara Shashikhina de la Universitatea MGIMO.

Noii membri ai consiliului consultativ HELP au fost aleși în timpul conferinței:

  • Julen Fernandez-Conte, Punctul de informare din Spania
  • Maria-Andrianni Kostopoulou, Punctul de informare din Grecia
  • Jasmina Krstenic, Punctul de informare din Serbia
  • Vladimir Palamarciuc, Punctul de informare din Moldova
  • Roxana Rizoiu, Punctul de informare din România
  • Jolanta Samuolyte, Punctul de informare din Lituania

Șeful Departamentului pentru Politică și Cooperare în domeniul Drepturilor Omului din cadrul Directoratului General al Drepturilor Omului și a Statului de Drept al Consiliului Europei, Mihail Lobov, a încheiat conferința subliniind calitatea cursurilor HELP ce beneficiază de expertiza Consiliului Europei și a Curții Europene și a incitat membrii rețelei să le integreze în curricula instituțiilor lor naționale de formare sau ale asociațiilor de barouri.

  Program – Document de reflexie
  Platforma de e-learning HELP
  Album foto


pagini naţionale pagini naţionale

Urmează cursurile HELP online!

Înrolare gratuită la cursuri

arhiva știrilor arhiva știrilor

Căutați știri din 2014??

Ia feed-ul de știri aici!

Urmăriţi-ne Urmăriţi-ne