Rol

Comitetul Editorial HELP este format din experți în jurisprudența CtEDO, în formarea CEDO şi în comunicare IT și web.

Acesta este numit de Secretariatul HELP și este responsabil pentru planificarea și implementarea unei strategii de comunicare pentru programul HELP și pentru publicarea și revizuirea știrilor și a materialelor de formare pe site-urile HELP.