Scop

HELP sprijină statele membre ale Consiliului Europei în implementarea CEDO la nivel național, în conformitate cu Recomandarea Comitetului de Miniștri (2004)4.

De-a lungul anilor, HELP a devenit vectorul principal pentru toate activitățile de formare juridică desfășurate de CoE.

Scopul HELP este de a spori capacitatea judecătorilor, avocaților și procurorilor din toate cele 47 de state membre de a aplica CEDO în munca lor zilnică. Într-adevăr, profesioniștii din domeniul juridic, care se află în fruntea protecției drepturilor omului, inclusiv al victimelor, trebuie să beneficieze de formare de înaltă calitate. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că aceştia sunt la curent cu evoluţia constantă a standardelor și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid și în care oamenii caută întotdeauna acces rapid și ușor la informații, formarea de tip e-learning pare a fi o soluție optimă pentru abordarea formării. Desigur, această metodă nu poate înlocui formarea tradițională în toate situațiile, dar poate fi complementară acesteia. În unele cazuri, formarea de tip e-learning poate funcționa ca metodă autonomă, dar poate fi folosită și ca instrument pentru o abordare de tip mixt. Această posibilitate este oferită de HELP prin platforma sa de e-learning, unde o gamă largă de resurse de formare în domeniul CEDO, dezvoltate și colectate în cadrul Programului HELP, sunt disponibile on-line, traduse în limbile naționale ale țărilor beneficiare.

Există două tipuri principale de resurse de formare HELP:
Cursuri de formare la distanţă sunt disponibile pentru grupuri selectate de profesioniști din domeniul juridic care participă la cursuri pilot, moderate de tutori naționali certificați (lista este disponibilă pe website). Lista cursurilor disponibile (inclusiv o descriere a acestora) este disponibilă în catalogul de cursuri.
Resurse de auto-formare sunt disponibile pentru orice utilizator care are un cont pe platformă. Acestea includ manuale de instruire atât privind metodologia şi conceptele cheie CEDO, precum și manuale, programe standard, planuri de curs, prezentări, studii de caz și cursuri de e-learning privind diferitele articole și teme legate de CEDO.

Urmărirea jurisprudenței Curții de la Strasbourg, care evoluează rapid și expansiv, devine o adevărată provocare pentru profesioniștii din domeniul juridic. Programul HELP este, de asemenea, o platformă cu ajutorul căreia aceştia vor putea să țină pasul cu evoluțiile jurisprudenței de la Strasbourg, prin actualizări ușor accesibile. Sunt disponibile resurse de auto-formare, pe diverse teme legate de CEDO.

HELP desfășoară cursuri de formare a formatorilor, pentru a asigura cursuri HELP de tip la distanţă, combinate şi tradiţionale de înaltă calitate și în mod armonizat, oferind formatorilor HELP o formare relevantă privind metodologia HELP și platforma de e-learning HELP. O listă de formatori certificați HELP este disponibilă pe acest site web.

HELP a elaborat un ghid privind metodologia de formare, care este publicat pe acest site web. Numeroase resurse privind formarea formatorilor sunt disponibile pe platformă în diferite limbi.

De ce formarea HELP?

Metodologia HELP și utilizarea metodei sale de e-learning ia în considerare presiunea exercitată de lipsa de timp asupra profesioniștilor din domeniul dreptului în munca lor zilnică. Valoarea adăugată a acesteia este că elaborarea programelor se face în funcție de nevoile specifice, fiind menite să satisfacă nevoile de instruire ale participanților și ritmul acestora de asimilare şi permițând flexibilitatea. Metodologia și resursele HELP sunt utilizate în mod sistematic în toate activitățile CoE de formare în domeniul CEDO organizate în statele membre, inclusiv în cadrul programelor comune UE/CoE.
Utilizarea metodei e-learning constituie, de asemenea, o modalitate rentabilă de a ajunge la cât mai mulţi profesioniști din domeniul juridic, în cât mai multe state membre posibil

Tehnologia:

  •    lărgeşte accesul la formare;
  • încurajează participarea cursanţilor;
  • ajută la dezvoltarea formării în manieră autonomă, pe tot parcursul vieții;
  • utilizează o serie de resurse prin care să sporească asimilarea conţinutului de către cursanţi; și
  • identifică moduri în care tehnologia poate îmbunătăţi asimilarea și predarea