Ghid pentru alfabetizarea în domeniul sănătății

Promovarea încrederii și a accesului echitabil la asistență medicală

 

Eficiența sistemelor de sănătate depinde în mare măsură de modul în care acestea sunt percepute, înțelese și considerate de încredere, precum și de accesibilitatea serviciilor pe care le oferă, asigurând în același timp respectarea drepturilor omului. Aceste elemente sunt influențate în mare măsură de alfabetizarea oamenilor în domeniul sănătății. O alfabetizare limitată în domeniul sănătății este strâns legată de rezultate negative asupra sănătății, astfel încât alfabetizarea în domeniul sănătății devine un determinant social critic al sănătății. Acest lucru are impact asupra utilizării serviciilor de sănătate, asupra costurilor de sănătate și asupra modului în care oamenii se implică în sistemul de sănătate. În pofida investițiilor în serviciile de sănătate, adesea multe persoane nu sunt sprijinite în accesul, înțelegerea, evaluarea și aplicarea informațiilor pentru a naviga în sistemele și mediile complexe de sănătate. 

Sistemele europene de sănătate se confruntă cu o serie de provocări, printre care se numără reducerile de fonduri, îmbătrânirea populației, creșterea imigrației, diversitatea culturală, deficitul de personal, listele de așteptare pentru pacienți, îngrijirea gestionată, îngrijirea la domiciliu, îngrijirea pe termen lung, utilizarea din ce în ce mai frecventă a tehnologiei și a serviciilor și instrumentelor digitale de sănătate, precum și amenințările la adresa sănătății. Pandemia Covid-19 a arătat în mod clar că alfabetizare în domeniul sănătății este o problemă de interes public.  Alfabetizarea în domeniul sănătății este strâns legată de conținut și de context și se referă atât la țările cu venituri mici, cât și la cele cu venituri medii și mari. 


BUNE PRACTICI :