Sveikatos raštingumo vadovas

Pasitikėjimo sveikatos sistema stiprinimui ir lygių galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas užtikrinimui

 

Sveikatos raštingumas padeda užtikrinti  vieną iš esminių žmogaus teisių principų – lygiavertę prieigą prie sveikatos priežiūros, ypač tais atvejais, kai sveikatos priežiūros prieinamumas tam tikroms gyventojų grupėms yra ribotas. Atsižvelgiant į tai, Žmogaus teisių valdymo biomedicinos ir sveikatos srityse komitetas (CDBIO), įgyvendindamas savo strateginį veiksmų planą, nusprendė parengti sveikatos raštingumo vadovą. Šio vadovo tikslas – visiems žmonėms, įskaitant pažeidžiamose situacijose esančius asmenis, užtikrinti lygias galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, veiksmingiau ginti savo teises, gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir priimti tinkamus sprendimus dėl savo sveikatos. 

Šiame vadove daugiausia dėmesio skiriama asmenų sveikatos raštingumo poreikiams ir atitinkamiems sveikatos sistemų ypatumams. Tai yra informatyvus skaitmeninis šaltinis, iliustruotas gerąja patirtimi. Jis stiprina sveikatos sistemos dalyvių pasitikėjimą, užtikrina lygias galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, siūlydamas būdus, kaip sprendimus priimantys asmenys ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai galėtų įgyvendinti sveikatos raštingumo sklaidą individualiais, organizaciniais ir politiniais lygmenimis.
 


GEROJI PRAKTIKA :