En serie undersøkelser gjennomført av The Language Policy Unit viser at språkopplæring og integrering av innvandrere står på den politiske dagsordenen i stadig flere av Europarådets medlemsland.

Formålet med dette nettstedet er:

  • å bistå medlemslandene i å utvikle en helhetlig og effektiv integreringspolitikk, samt i å evaluere hvorvidt eksisterende politikk på området er i tråd med Europarådets felles verdisyn og prinsipper
  • å gi praktiske råd for en effektiv iverksetting av politikk på området
     
  • å stimulere til kvalitetssikring og gode rutiner i språkopplæringstilbudet og i vurdering og testing av språkferdigheter
     
  • å tilby en plattform som gjør medlemslandene i stand til å utveksle erfaringer og refleksjoner rundt politikk og praksis på dette området
     

Oppsummert er formålet med denne nettsiden å samle all relevant informasjon slik at denne blir lett tilgjengelig. Nettsiden har blitt utviklet med hjelp fra en gruppe eksperter innen flere fagfelt.
 

Denne oversettelsen ble utarbeidet av Cecilie Hamnes Carlsen, LAMI Group member (ALTE)

The Language Policy Unit vil gjerne uttrykke sin takknemlighet til ALTE-medlemmene (LAMI Group) som har bidratt til å oversette deler av LIAMs nettside og dermed gjort det mulig å lage denne flerspråklige versjonen.  Oversettelse er tilgjengelig på følgende språk: finsk, tysk, italiensk, norsk russisk og slovensk. Mer om bidragsyterne kan man finne her.

News

Language Support for adult refugees: a Council of Europe toolkit. Leaflet

A website in 7 languages: www.coe.int/lang-refugees 

Launched at the Council of Europe in Strasbourg (22-23 November 2017)


LIAM SYMPOSIUM: the publication 
Published by De Gruyter Mouton for the Council of Europe  (ISBN 978-3-11-047749-8)

The linguistic integration of adult migrants: lessons from research /
L'intégration linguistique des migrants adultes : les enseignements de la recherche

Bilingual Abstracts are available separately

This publication is the follow-up of the LIAM Symposium (Strasbourg, 30 March-1 April 2016). See the  Programme and Abstracts of  presentations


 Refugees need language – how can volunteers give support?
FR   EN   GER   GR


Key term section

Scenarios in language teaching and learning for adult migrants

Focus

Final Report on the 3rd Survey on language policies for the integration of adult migrants

More

Report of the 3rd intergovernmental conference on Quality in the Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM): from values to policy and practice.

More

Extracts from Council of Europe Conventions, Recommendations and Resolutions concerning Integration of Adult Migrants and Education (1968-2015)

EN  FR

Web Content Display Web Content Display

Selection of key terms linked to short papers discussing concepts and approaches or introducing tools

Language Policy main website:
www.coe.int/lang