Kurs og testing

Denne oversettelsen ble utarbeidet av Cecilie Hamnes Carlsen, LAMI Group member (ALTE)

Språkkurs og språktesting er avgjørende for innvandrere som ønsker å forbedre sine ferdigheter i det språket som snakkes i landet de har flyttet til. Utformingen og kvaliteten på kursene og testene er av avgjørende betydning både for innvandrerne selv og for de statlige eller kommunale myndighetene som fastsetter målene og ofte finansierer tilbudene.

Denne seksjonen omhandler tre områder som er nært knyttet til hverandre – kurstilbud, tester og andre vurderingsformer rettet mot innvandrere, og kvalitetssikring av slike kurs og tester. For hvert område finnes det ulike ressurser utformet i regi av Europarådet. Dette inkluderer

  • bakgrunnsartikler med analyser og retningslinjer
  • ‘case studies’ som beskriver hvordan man konkret kan tilnærme seg kurs og testing
  • verktøy som kan brukes av lærere og ledere
     

Tilbud om språkkurs for elever som er voksne innvandrere

Europarådets medlemsland krever i økende omfang at voksne innvandrere må nå bestemte språkferdighetsnivå i vertslandets språk før de kan få permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. For å støtte en slik politikk tilbyr myndighetene i mange medlemsland selv språkkurs for voksne innvandrere som ikke har oppnådd det språkferdighetsnivået som kreves, eller de gir finansiell støtte til andre kurstilbydere. Slike tilbud må nødvendigvis involvere en nøye vurdering av ulike aspekter ved utforming og gjennomføring av kurs, for eksempel på hvilken måte voksne innvandreres individuelle behov blir vurdert og tatt hensyn til når målene, strukturen og innholdet i kursene som tilbys spesifiseres.
 

Resources relating to needs analysis and course design:

Learning the language of the host country for professional purposes - Outline of issues and educational approaches: this paper focuses in particular on adult migrants’ need to be supported in acquiring the necessary language skills to enter the job market. It examines various approaches that have been taken to providing language training for this purpose.

Language learning, teaching and assessment and the integration of adult immigrants - The importance of needs analysis: this paper proposes a model for analysing the individual needs of migrants and proposes a task-based approach to their language training and to assessment.

European Language Portfolio (ELP) for Adult Migrants learning the language of the host country – A guide for Teachers – chapter 7: this chapter of the guide outlines how individual profiles of students entering language courses can be drawn up and how the profiles can then be drawn on in course planning.

Tailoring language provision and requirements to the needs and capacities of adult migrants: this paper discusses the language learning needs of adult migrants arising from their particular social needs and their background prior to migration.
 

Resources in the form of case studies that examine language provision for adult migrants in different contexts and from different points of view:

Responding to the language needs of adult refugees in Ireland: an alternative approach to teaching and assessment – this case studies looks at an innovative solution to the provision of language support for a diverse group of migrants and refugees in Ireland.

The role of literacy in the acculturation process of migrants  – this case study discusses the impact of low literacy and different educational backgrounds on adult migrants attending courses in France, and describes some of the difficulties students encounter and the implications of these for policy makers and providers.

Language learning in the context of migration and integration – Challenges and options for adult learners: this case study considers the situation of illiterate migrants in Austria and the approaches used to help them to acquire basic literacy in the context of their language courses

Education: Tailor-made or one-size-fits-all? A project commissioned by the Nederlandse Taalunie: this case describes a project in which techniques were successfully designed and used for drawing up individual profiles of adult migrants in the Netherlands, as well as to provide guidance and motivation in their language courses
 

Vurdering av voksne innvandrere før, under og etter kursdeltakelse, og testing av voksne innvandrere i land hvor tester kreves for opphold eller statsborgerskap

Vurdering av voksne innvandreres språkferdigheter gjennomføres av ulike grunner og kan ha ulike former.

i) I tilknytning til språkkurs for voksne innvandrere er kurstilbydernes hovedformål med vurdering

  • å vurdere studentenes språknivå og behov før de plasseres i en klasse, slik at de får et tilpasset kursopplegg.
  • å vurdere studentenes progresjon underveis i kurset samt identifisere eventuelle problemer som enkeltstudenter opplever, slik at undervisningen kan tilpasses innlærernes behov. Denne typen vurdering kan gjøres på en rekke ulike måter, inkludert gjennom kontinuerlig vurdering utført av læreren, vurdering av studentene mens de gjør språklæringsoppgaver, etc.
  • Mange kurs avsluttes med en vurdering av studentenes læringsoppnåelse, slik at de kan få et vitnemål.

Institusjoner som bruker tester på denne måten må forsikre seg om at de er valide og reliable
 

ii) Egenvurdering av innlæreres språkferdigheter kan også være nyttig og motiverende. En egen versjon av Den europeiske språkpermen utviklet spesielt for voksne innvandrere, kan brukes til dette formålet. Den kommer med en guide for lærere og sjekklister for egenvurdering, og gjør det mulig for voksne innvandrere å regelmessig vurdere og registrere egen fremgang i et hvilket som helst av språkene i repertoaret deres, inkludert språket i landet de har flyttet til.

iii) I noen land må innvandrere ta offisielle tester for å vise at de har nådd et spesifikt nivå som kreves for oppholdstillatelse, statsborgerskap eller til og med familiegjenforening. I stadig økende grad kreves det at de må ta denne typen tester før de drar fra hjemlandet sitt. Det er selvsagt en mulighet for at slike tester er urimelige og diskriminerende. I tillegg tilbys offentlige eksamener som voksne innvandrere og andre språkinnlærere kan ta eller anbefales å ta for å demonstrere at de har nådd et bestemt ferdighetsnivå. Som med alle språktester og eksamener er det svært viktig å sikre at disse testene er valide, rettferdige og reliable, samt at innvandrerne har tilgang til relevant opplæring og hjelp til å forberede seg til prøvene.
 

Resources relating to tests of a formal nature:

Language tests for social cohesion and citizenship – an outline for policymakers: this is a paper prepared by the Association of Language Testers in Europe (ALTE) provides a useful overview of policy considerations to ensure that tests are valid, reliable and fair.

Language learning, teaching and assessment and the integration of adult immigrants. The importance of needs analysis : this paper proposes a model for analysing the individual needs of migrants and proposes a task-based approach to their language training and to assessment (also referred to under ‘provision of language courses)
 

Resources relating to self-assessment by adult migrants of their developing language proficiency:

European Language Portfolio (ELP) - Learning the language of the host country - Adult Migrants: this version of the ELP has been created specifically with the needs and situation of adult migrants in mind to enable them to consider their existing skills in various languages, and to track and reflect on their progress in learning the language of the host country. It is generic in the sense that it is designed to be adapted to suit the needs of particular contexts.

European Language Portfolio (ELP) for Adult Migrants learning the language of the host country – A guide for Teachers : this provides teachers with detailed guidance on how to use this version of the ELP. It also contains a chapter on profiles and levels (also referred to under ‘provision of language courses’) and on how to create an ELP for low-level learners.

The ELP for adult migrants is accompanied by two documents: i) an Introduction to the ELP and ii) 'Goal-setting and self-assessment checklists'.
 

Kvalitetssikring av språkkurs og tester

Tilbudet om språkopplæring for voksne innvandrere varierer i omfang, pris og målsettinger fra land til land, og det samme gjelder for tester og andre vurderingsformer som voksne innvandrere møter. Språkopplæring for voksne innvandrere er ekstremt viktig i et sosialt og økonomisk integreringsperspektiv, og det investeres betydelig i dette feltet, både i form av innsats og penger. Det er derfor behov for å sikre at slike språkopplærings- og vurderingstjenester gir den ønskede effekten på en relevant og effektiv måte. Det er også viktig at disse tjenestene støttes av et kvalitetssikringssystem som kontrollerer at opplæringserfaringen og effekten holdes på et stabilt høyt nivå samt at mulighetene for kontinuerlig oppdatering og forbedring identifiseres og imøtegås. Statlige utdanningsmyndigheter utfører ofte ‘inspeksjoner’ eller andre former for eksterne evalueringer på skolenivå, men man har sjeldnere en systematisk tilnærming til kvalitetssikring i voksenopplæringen, noe som gjelder både i statlig og privat sektor. Det er imidlertid utrolig viktig at kvaliteten på språkkurs og tester for voksne innvandrere evalueres og opprettholdes, både for de som tar kursene og testene, men også for myndighetene som er ansvarlige for organiseringen og finansieringen av kursene, som i mange medlemsland helt eller delvis finansieres av skattepengene.
 

Resources relating to the quality of language course provision:

Providers of courses for adult migrants - Self-assessment Handbook is a tool in the form of an extended questionnaire designed to help managers and staff working in centres providing courses for adult migrants to look in depth at and reflect on all areas of their work with a view to assessing whether quality improvements are desirable or indeed necessary. It may also be useful for those in state authorities charged with overseeing the provision.

Quality assurance in the provision of language education and training for adult migrants – guidelines and options – this paper examines the reasons for a quality approach and the main areas which need to be considered when assessing and assuring the quality of language courses.
 

Resources relating to the quality of tests and other forms of assessment:

Language tests for social cohesion and citizenship – an outline for policymakers, which was prepared by the Association of Language Testers in Europe (ALTE) provides a useful overview of policy considerations to ensure that tests are valid, reliable and fair (also referred to in section iii)

Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: : Learning, Teaching, Assessment (CEFR) - A manual is to be found in a dedicated section of the Council of Europe’s website. It sets out procedures for linking language tests to the levels of the Common European Framework of Reference, and is accompanied by The Toolkit – the CEFR and Language Examinations, The Manual for Language Test Development and Examining, and various other documents relating to language tests.

RR