Doel

HELP ondersteunt de lidstaten van de Raad van Europa bij het implementeren van het EVRM op nationaal niveau, in overeenstemming met Aanbeveling 4 van het Comité van Ministers (2004).

In de afgelopen jaren is HELP het belangrijkste instrument geworden voor juridische trainingsactiviteiten ondernomen door de RvE.

Het doel van HELP is om rechters, advocaten en officieren van justitie in alle 47 lidstaten meer mogelijkheid te geven het EVRM in hun dagelijkse werk toe te passen. Juridische professionals die op de voorgrond treden met betrekking tot de bescherming van mensenrechten, inclusief die van slachtoffers, moeten profiteren van hoge kwaliteitstrainingen. Dit is om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van de altijd ontwikkelende normen en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In een wereld waar de technologie snel ontwikkelt en mensen zoeken naar snelle en makkelijke toegang tot informatie, lijkt e-learning de meest optimale oplossing om trainingen te verzorgen. Natuurlijk kan dit niet de traditionele face- to-face training in alle situaties vervangen maar het kan wel aanvullend zijn. E-learning kan in sommige gevallen werken als een alleenstaand programma, maar kan in andere gevallen gebruikt worden als een middel voor een blended learning aanpak. Dit is wat HELP aanbiedt met zijn E-learning platform, waar een ruime scala aan trainingsmaterialen over het EVRM, ontwikkeld en verzameld door het HELP programma, online beschikbaar zijn en vertaald zijn naar de officiële taal van de begunstigde landen.

Er zijn twee hoofdtype HELP trainingsmaterialen:

  • Afstandsonderwijs cursussen zijn beschikbaar voor geselecteerde groepen van juridische professionals die deelnemen aan proefcursussen die door gecertificeerde nationale opleiders worden gegeven. De lijst met beschikbare cursussen (inclusief een beschrijving) is toegankelijk in de catalogus van de cursussen.
  • Materiaal voor zelfstudie is toegankelijk voor elke gebruiker die een account aanmaakt. Ze bevatten trainingshandleidingen over zowel EVRM methodologie en hoofdconcepten, alsook handboeken, standaard curricula, cursus hoofdlijnen, presentaties, case studies en e-learning cursussen over de verschillende bepalingen en thema’s van het EVRM.

Het wordt steeds meer een uitdaging voor juridische professionals om de jurisprudentie van het Hof in Straatsburg te blijven volgen aangezien het blijft ontwikkelen en uitbreiden. Het HELP programma is een platform waar juridische professionals de mogelijkheid hebben om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de EHRM jurisprudentie door middel van makkelijke toegankelijke updates. Materialen voor zelfstudie over verschillende onderwerpen verbonden aan het EVRM zijn beschikbaar.

HELP organiseert training van trainers sessies om hoge kwaliteit en geharmoniseerde HELP afstands, blended learning en face-to-face cursussen te garanderen. Dit wordt bereikt door HELP opleiders een relevante training te geven over de HELP-methodologie en het HELP E-learning platform.

Een lijst van gecertificeerde trainers is beschikbaar op de website.

HELP heeft een leidraad over trainingsmethodologie ontwikkeld die binnenkort zal worden gepubliceerd. Een aantal materialen over training van trainers zijn in verschillende talen beschikbaar op het platform.

Waarom een HELP training?

De HELP-methodologie houdt rekening met de zware tijdsdruk waarmee juridische professionals te maken hebben in hun dagelijkse werk. De toegevoegde waarde is dat de curricula opgesteld zijn met een op maat gemaakte basis om aan de specifieke trainingsbehoeften en leertempo’s van deelnemers tegenmoet te komen en flexibiliteit mogelijk is. De HELP-methodologie en materialen zijn systematisch gebruikt in alle RvE capaciteit opbouwende activiteiten over het EVRM, georganiseerd in de lidstaten, mede in het kader van EU/ RvE gezamenlijke programma’s.

Het gebruik van e-learning houdt ook een kost-effectieve manier in om zoveel mogelijk juridische professionals te bereiken in de lidstaten.

Technologie:

  • Verruimt toegang tot de trainingen;
  • Aanmoedigen van deelname van de leerling;
  • assisteert bij het ontwikkelen van levenslang, autonoom leren;
  • gebruikt een reeks van materialen waarmee het leren van studenten wordt verbeterd;
  • erkent waar technologie het leren en lesgeven kan verbeteren.