De HELP-methodologie en materialen zijn systematisch gebruikt in alle RvE capaciteit opbouwende activiteiten over het EVRM, georganiseerd in de lidstaten, mede in het kader van EU/ RvE gezamenlijke programma’s.

HELP organiseert train de trainer sessies met het doel om de betrokkenheid te vergroten van nationale opleidingsinstellingen.

De HELP-methodologie houdt rekening met de hoge tijdsdruk van juridische professionals tijdens hun dagelijkse werk. De toegevoegde waarde is dat de curricula opgesteld zijn met een op maat gemaakte basis, om aan de specifieke opleidingsbehoeften en leertempo’s van deelnemers tegenmoet te komen en flexibiliteit mogelijk is.

Trainingsmaterialen worden vormgegeven door internationale experts met het doel om de cognitieve capaciteiten inclusief begrip, procedurele en mentale vaardigheden te ontwikkelen. Dit biedt de mogelijkheid aan juridische professionals om de verkregen kennis toe te passen in concrete situaties. Een voorbeeld curriculum is een volwaardige interactieve cursus, bestaande uit modules die sub-onderwerpen behandelen.

Curricula worden ontwikkeld volgens leerdoelen. Deze reflecteren het minimum niveau van vereisten aan het eind van de cursus.

Een hoofdcurriculum wordt dan aangepast door een nationale opleider aan de nationale wetgeving en het type juridisch professional. Hij/zij zal ook een hoofdstuk opstellen over de implementatie van EU bepalingen en jurisprudentie op nationaal niveau.

Interdisciplinaire cursussen met andere professionals kunnen worden gestart onder een bepaald project (gezondheid en medische specialisten, etc.).

Na de cursus vindt er een evaluatie van de cursussen plaats op basis van de feedback verkregen van deelnemers en opleiders. De cursus wordt tevens beoordeeld door rekening te houden met de faalpercentages van de opdrachten, case studies, etc. Dit zorgt ervoor dat het definitieve curriculum een hoge kwaliteit heeft en kan worden omgezet naar zelfstudie materialen beschikbaar voor elke juridische professional/gebruiker van het HELP platform.

In een groep kan het niveau van kennis en interesse verschillen. Daarom heeft elk curriculum verplichte materialen (minimum vereisten) en optionele extra materialen voor diegene die zich meer willen verdiepen in de details.

Verder kunnen curricula geïntrigeerd worden in de nationale programma’s van de nationale opleidingsinstellingen/orde van advocaten als verplichte training over fundamentele rechten. Op lange termijn zullen de nationale opleidingsinstellingen/orde van advocaten curricula ontwikkelen in overeenstemming met de HELP-methodologie en daardoor dichter bij de behoeften van de nationale gebruiker komen.

 De HELP-methodologie is kosteneffectief aangezien afstandsonderwijs minder geld kost dan traditionele training door de ontwikkeling van afstand en blended learning curricula en hun levering. De zelfde materialen kunnen gebruikt worden in meerdere sessies en door een grote groep van deelnemers.

Een gemiddeld afstandsonderwijs cursus duurt 3 maanden, elke twee weken worden nieuwe modules gepubliceerd door de opleider.
De belangrijkste stappen kunnen als volgt worden omschreven:

 • Identificeren van een onderwerp samen met nationale partners;
 •  Selecteren van landen waar de proefcursussen worden gestart;
 • Selectie van doelgroep (rechters, advocaten, officieren van justitie of interdisciplinaire groepen);
 • Selectie van experts verantwoordelijk voor het hoofdcurriculum;
 • Organisatie van 3 werkgroep bijeenkomsten om het mogelijk te maken voor experts om over de hoofdlijnen en methodologie van het curriculum eens te worden; verdelen van werklast en modules op basis van de achtergrond en expertise;
 • Omschrijving van de leerdoelen;
 • Opstellen van het curriculum van een hoofdcursus;
 • Ontwikkelen van interactieve instrumenten en opdrachten (e-learning design);
 • Vertaling van de documenten in de officiële talen;
 • Selectie van de nationale opleider getraind in de HELP-methodologie;
 • Beslissing over het formaat van de cursus (blended learning of afstandsonderwijs);
 • Aanpassing van de hoofdcursus naar de nationale rechtsorde door de opleider;
 • Selectie van deelnemers door de opleider samen met de nationale opleidingsinstelling;
 • Implementeren van de cursus in de proeflanden;
 • Evaluatie van de cursussen en hun effectiviteit;
 • Gezamenlijke certificatie door nationale opleidingsinstellingen/orde van advocaten en HELP;
 • Herzien van de hoofdcursus na de evaluatie;
 • Het gebruik van de hoofdcursus als zelfstudie materiaal beschikbaar op de HELP Website.