Rol

De 'HELP Focal Points' staan in verbinding met het HELP Secretariaat en nationale opleidingsinstellingen. Ze fungeren als contactpersonen voor rechters en officieren van justitie met betrekking tot mensenrechteneducatie.

Ze houden regelmatig bijeenkomsten op nationaal niveau om de huidige stand van zaken te evalueren met de betrokken nationale opleidingsinstellingen en om de behoeften van rechters en officieren van justitie voor mensenrechtentrainingen te evalueren. Ze geven HELP presentaties om het programma te introduceren, uploaden HELP relevante informatie en trainingsmaterialen in hun officiële taal en nemen deel aan de jaarlijkse conferentie van HELP.

De 'HELP Focal points' hebben regelmatig contact met het HELP Secretariaat en dienen jaarlijkse rapporten in.

 

Lijst van Focal Points