Rol

“HELP Info Points” staan in verbinding met nationale orde van advocaten en het HELP Secretariaat. Ze fungeren als contactpersonen voor advocaten met betrekking tot mensenrechteneducatie.

 “HELP Info Points” houden reguliere bijeenkomsten op nationaal niveau om de huidige stand van zaken te evalueren met de orde van advocaten en om de behoefte van advocaten voor mensenrechtentrainingen te evalueren. Ze geven HELP presentaties om het programma te introduceren aan advocaten, uploaden HELP relevante informatie en trainingsmaterialen in hun officiële taal, en nemen deel aan de jaarlijkse conferentie van HELP.

De “HELP Info Points” zijn in regelmatig contact met het HELP Secretariaat en dienen jaarlijkse rapporten in.

 

Lijst van Info Points