Het Europese Mensenrechteneducatie Programma voor Juridische Professionals (HELP) helpt de lidstaten van de Raad van Europa (RvE) het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) op nationaal niveau te implementeren, in overeenstemming met Aanbeveling 4 van het Comité van Ministers (2004), de Verklaring van Brighton van 2012, de Verklaring van Interlaken van 2010 en de Verklaring van Brussel van 2014.

Dit wordt gedaan door rechters, advocaten en officieren van justitie van alle 47 lidstaten meer mogelijkheid te geven het EVRM in hun dagelijkse werk toe te passen. Juridische professionals die op de voorgrond treden met betrekking tot de bescherming van mensenrechten, inclusief die van slachtoffers, moeten profiteren van hoge kwaliteitstrainingen. Dit is om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van de altijd ontwikkelende standaarden en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. HELP richt zich hier precies op door alle Europese juridische professionals hoge kwaliteit en op maat gemaakte trainingsmiddelen aan te bieden.

De landen van de Europese Unie (EU) profiteren van het “professionals 'HELP in the 28' Programma, gefinancierd door de EU.

HELP is:

1. Een netwerk van nationale opleidingsinstellingen voor rechters, officieren van justitie en advocaten in de 47 lidstaten;

2. Een e-learning platform over mensenrechten;

3. Een methodologie voor mensenrechtenopleidingen.

Het Netwerk

 Het HELP-Netwerk, het enige pan-Europese peer-to-peer mensenrechten opleidingsnetwerk, bestaat uit vertegenwoordigers van nationale opleidingsinstellingen voor rechters en officieren van justitie, en orde van advocaten van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Het HELP-Netwerk implementeert paragraaf 9.vi van de Brighton Verklaring van 2012 en zal in dit opzicht:

  • Promoten van de ontwikkeling en initiële en doorlopende trainingen voor juridische professionals over standaarden van het EVRM, zoals die door de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) worden geïnterpreteerd;
  • Delen van goede praktijken en het geven van advies over curricula, trainingsmateriaal en trainingsmethodologieën voor juridische professionals, identificeren van belangrijke thema's voor toekomstige trainingsactiviteiten. Zie meer over het Netwerk.

E-Learning Platform

Een ruime selectie van trainingsmaterialen over het EVRM, ontwikkeld en verzameld door het HELP Programma, zijn online toegankelijk en vertaald in de verschillende talen van de begunstigde landen. Het wordt steeds meer een uitdaging voor juridische professionals om de jurisprudentie van het Hof in Straatsburg te blijven volgen aangezien het blijft ontwikkelen en uitbreiden. Het HELP Programma is een platform waar juridische professionals de mogelijkheid krijgen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de jurisprudentie van het EHRM door middel van makkelijke toegankelijke updates.

Er zijn twee hoofdtype HELP trainingsmaterialen:

Afstandsonderwijs cursussen zijn beschikbaar voor geselecteerde groepen van juridische professionals die deelnemen aan proefcursussen die door gecertificeerde nationale opleiders worden gegeven. De lijst met beschikbare cursussen (inclusief een beschrijving) is toegankelijk in de catalogus van de cursussen.

Materiaal voor zelfstudie is toegankelijk voor elke gebruiker die een account aanmaakt.

Ze bevatten trainingshandleidingen over zowel EVRM methodolgie en hoofdconcepten, alsook handboeken, standaard curricula, cursus hoofdlijnen, presentaties, case studies en e-learning cursussen over de verschillende bepalingen en thema's van het EVRM.

HELP Trainingsmethodologie

De HELP methodologie houdt rekening met de hoge tijdsdruk van juridische professionals tijdens hun dagelijkse werk. De toegevoegde waarde van HELP is dat de curricula zijn opgesteld met een op maat gemaakte basis om aan de specifieke opleidingsbehoeften en leertempo’s van deelnemers tegenmoet te komen en flexibiliteit mogelijk is. De HELP-methodologie en materialen zijn systematisch gebruikt in alle RvE capaciteit opbouwende activiteiten over het EVRM, georganiseerd in de lidstaten, mede in het kader van EU/ RvE gezamenlijke programma’s.

HELP organiseert training van trainers sessies met het doel om de betrokkenheid van nationale opleidingsinstellingen te vergroten.