Contentverzamelaar Contentverzamelaar

Nový videoklip o podmínkách přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva

22/11/2016 Štrasburk, Francie

Tým programu HELP s radostí oznamuje zveřejnění nového videoklipu o podmínkách přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a o programu HELP. Video lze shlédnout online prostřednictvím YouTube kanálu Soudu, na webových stránkách Soudu a programu HELP. Video je k dispozici ve 14...

Read More

HELP konference 2015

05/06/2015 Štrasburku, Francie

Letošní konference programu HELP se uskuteční ve dnech 4. až 5. června 2015 ve Štrasburku. Program konference bude zaměřen na spolupráci mezi profesemi - "Spolupráce mezi právními a jinými profesemi při výuce v oblasti lidských práv", a je připravovaný pod předsednictvím Bosny a Hercegoviny v...

Read More

Konference o impletementaci judikatury ESLP do národních právních systémů

07/10/2014 Praha, Česká republika

Dne 17.10.2014 Česká advokátní komora uspořádala ve spolupráci s Justiční akademií konferenci s názvem Implementace judikatury Evropského soudu pro lidská práva do národních právních systémů, porovnání a zkušenosti. Konference se uskutečnila pod záštitou Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senáru...

Read More

HELP konference 2014

16/06/2014 Štrasburku, Francie

Výroční konference Evropského Programu pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (program HELP) se uskuteční ve dnech 16. až 17. června 2014 ve Štrasburku. Téma letošního setkání - “Od kvalitního vzdělání ke kvalitním rozhodnutím: výzvy, metodiky a perspektivy” - bylo...

Read More

Osvědčení českým advokátům o absolvování kurzu přijatelnosti stížností k ESLP

27/05/2014 Praha, Česká republika

Celkem 22 českých advokátů obdrželo dne 27. května 2014 na půdě České advokátní komory osvědčení o úspěšném absolvování kurzu přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Kurz společně pořádali Rada Evropy (program HELP) a Česká advokátní komora. Setkání k příležitosti předání...

Read More

Nové formální podmínky podávání individuálních stížností od 1.1.2014

01/01/2014 Štrasburku, Francie

Dne 1. ledna 2014 nabylo účinnosti nové znění článku 47 Jednacího řádu Evropského soudu pro lidská práva. Podle něj je nově možné podat individuální stížnost k Soudu pouze na příslušném tiskopisu. Soud tedy upustil od dosavadní praxe, kdy akceptoval podání stížnosti v libovolné formě, pokud byla...

Read More

Schválen 15. protokol k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

16/05/2013 Štrasburku, Francie

Dne 16. května 2013 Výbor ministrů Rady Evropy přijal protokol č. 15 k Evropské úmluvě o lidských právech, kterým dojde ke změně znění samotné Úmluvy. Protokol byl přijat v návaznosti na konference Interlakenu (18 a 19. února 2010), Izmiru (26. a 27. dubna 2011) a Brightonu (19. a 20. dubna...

Read More

Jak podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva včas?

16/05/2013 Štrasburku, Francie

Obdobně jak tomu bývá v případech práva obrátit se na soud či jiný orgán s opravným prostředkem, i v případě Evropského soudu pro lidská práva příslušná právní norma stanoví lhůtu, ve které je možno tak učinit. V případě individuální stížnosti na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a...

Read More

Kontaktní osoba pro podávání informací ve věci přijatelnosti stížností

01/03/2013 Štrasburku, Francie

Kontaktní osobou pro podávání informací ve věci přijatelnosti stížností v rámci programu HELP v České republice byl jmenován JUDr. Jiří Novák. V případě jakýchkoliv dotazů k podmínkám přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva jej můžete kontaktovat prostřednictvím emailu...

Read More

Seminář organizovaný v rámci programu HELP Rady Evropy a Českou advokátní komorou, ve spolupráci s Justiční akademií v Praze

08/11/2012 Praha, Česká republika

Česká advokátní komora pořádá každoročně seminář zaměřený na judikaturu Evropského soudu lidských práv, Úmluvu a procesní předpisy. Tento rok, v souvislosti s možnost, která se otevřela programem HELP Rady Evropy, je seminář, který Komora organizuje společně s Justiční akademií, pod patronací...

Read More

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Volg online HELP cursussen!

Gratis registratie voor de cursussen

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Looking for news from 2014?

Get the feed here!

Webcontent weergeven Webcontent weergeven