HELP Video

 

De video is in verschillende talen beschikbaar:

Bulgaars - Frans - Grieks - Noors - Pools - Russisch - Spaans - Oekraïens

HELP in een notendop

Het Europese Mensenrechteneducatie Programma voor Juridische Professionals (HELP) helpt de lidstaten van de Raad van Europa (RvE) het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) op nationaal niveau te implementeren, in overeenstemming met Aanbeveling 4 van het Comité van Ministers (2004), de Verklaring van Brighton van 2012, de Verklaring van Interlaken van 2010 en de Verklaring van Brussel van 2014.

Dit wordt gedaan door rechters, advocaten en officieren van justitie van alle 47 lidstaten meer mogelijkheid te geven het EVRM in hun dagelijkse werk toe te passen. Juridische professionals die op de voorgrond treden met betrekking tot de bescherming van mensenrechten, inclusief die van slachtoffers, moeten profiteren van hoge kwaliteits trainingen.

Lees Verder >>

 "HELP in de 28", gefinancierd door de Europese Unie

Het Europese Mensenrechteneducatie Programma voor Juridische Professionals in de 28 lidstaten van de Europese Unie (“HELP in the 28”) ondersteunt juridische professionals van de EU bij het verkrijgen van kennis en vaardigheden over hoe er verwezen kan worden naar het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (Het Handvest), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH). Verder zullen ze vertrouwd raken met de Europese jurisprudentie. Het versterkt ook het HELP-Netwerk van nationale opleidingsinstellingen en orde van advocaten in de EU.

Lees Verder