Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int

HELP Netwerk

Hoofdtaken

Het HELP-Netwerk, het enige pan-Europese peer-to-peer mensenrechten opleidingsnetwerk, bestaat uit vertegenwoordigers van nationale opleidingsinstellingen voor rechters en officieren van justitie en orde van advocaten van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Het HELP-Netwerk implementeert paragraaf 9.vi van de Brighton Verklaring van 2012 en zal in dit opzicht:

 • Promoten van de ontwikkeling en initiële en doorlopende trainingen van juridische professionals over normen van het EVRM, zoals geïnterpreteerd door de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM);
 • Delen van goede praktijken en het geven van advies over curricula, trainingsmateriaal en trainingsmethodologieën voor juridische professionals, identificeren van prioritaire thema’s voor toekomstige trainingsactiviteiten.
 • Het adviseren over hoe lidstaten ondersteund kunnen worden in het verbeteren van de capaciteiten van rechters, officieren van justitie en advocaten om het EVRM in hun dagelijkse werk toe te passen, mede door adequate trainingen op EVRM gerelateerde onderwerpen;
 • Het adviseren over het verbeteren van capaciteiten van advocaten om te voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria voor aanvragen ingediend bij het EHRM. Hierdoor wordt de kwaliteit van gegronde aanvragen voor het EHRM vergroot;
 • Zorgen voor wijd verspreide kennis en gebruik van de HELP trainingsmaterialen door juridische professionals;
 • Promoten en verbeteren van coördinatie over mensenrechten opleidingsinitiatieven voor juridische professionals tussen internationale en nationale instellingen.

Werkmethoden

Het HELP-Netwerk coördineert zijn activiteiten met het Secretariaat van het HELP Programma. Bijeenkomsten vinden normaal gesproken één keer per jaar plaats in de Raad van Europa in Straatsburg. Bijeenkomsten van het Netwerk worden als volgt georganiseerd:

Plenaire vergadering: 94 leden (150 inclusief partners en observanten), 1 tweedaagse vergadering per jaar. De jaarlijkse conferentie van het HELP-Netwerk is de mogelijkheid om:

 • Het uitwisselen van goede praktijken in de 47 lidstaten op het gebied van mensenrechteneducatie voor juridische professionals; alsook over trainingsmethodologie (inclusief het ontwikkelen van nieuwe middelen om de impact en effect van trainingen vast te stellen);
 • Een mogelijkheid voor een grootschalige beoordeling van trainingsbehoeften van juridische professionals in de 47 lidstaten;
 • Het opzetten van een stappenplan en prioriteiten voor het volgende jaar (identificeren van prioritaire onderwerpen, multinational en multidisciplinaire training initiatieven, etc.).

Partners:

 • The European Judicial Training Network (EJTN)
 • Het Europese Netwerk voor Justitiële Opleiding (EJTN);
 • Internationale verenigingen van rechters;
 • De Raad van de Balies van Europa (CCBE);
 • De Federatie van de Europese Balies (FBE);
 • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;
 • Nationale verenigingen van rechters en procureurs;
 • Professionele verenigingen van advocaten, netwerken voor rechtsbijstand en legal clinics gespecialiseerd in mensenrechten;
 • De Mémoire Albert Cohen Foundation.