Het HELP Netwerk is een peer-to-peer Europees opleidingsnetwerk op het gebied van mensenrechten en belast met de implementatie van paragraaf 9.vi van de 2012 Brighton Verklaring. Het bestaat uit de vertegenwoordigers van nationale opleidingsinstellingen voor rechters, officieren van justitie en orde van advocaten van alle 47 lidstaten van de Raad van Europa. EJTN en andere internationale hoofdorganisaties van rechters, officieren van justitie en advocaten (CCBE, FBE, IAJ, etc.) zijn partners van het Netwerk.

De Conferentie biedt elk jaar een forum aan voor discussies tussen alle leden en partners over manieren om de trainings resultaten en de concrete implementatie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op nationaal niveau te verbeteren en effectieve samenwerking tussen nationale en internationale instellingen te creëren.

Tijdens de conferentie vindt er een verkiezing plaats voor de zes leden van de HELP Adviesraad. U kunt de kandidaten hier bekijken.

Tot slot, de jaarlijkse Netwerk conferentie is ook een belangrijke mogelijkheid om bilateraal de samenwerking tussen het HELP Programma van de Raad van Europa en zijn partner instituten te bespreken.

De werktalen van de conferentie zijn Engels, Frans en Russisch.