Wat ze doen

De HELP Adviesraad wordt aangesteld door het HELP-Netwerk om, buiten de bijeenkomsten van het HELP-Netwerk, regelmatig advies te geven aan het HELP-Secretariaat, en zal in dit opzicht:

 • Evalueren van standaard curricula en trainingsmaterialen ontwikkeld door het HELP Programma;
 • Het voorstellen van hoofdthema’s voor toekomstige trainingsactiviteiten voor het HELP-Netwerk;
 • Identificeren van een globale strategie voor coördinatie van mensenrechtentrainingen tussen relevante internationale en nationale actoren, inclusief de ontwikkeling van regionale initiatieven;
 • Geven van advies over trainingsmethodologieën voor juridische professionals;
 • Samenwerken met de medewerkers van de HELP Redactieraad (deze bestaat uit experts op het gebied van EHRM jurisprudentie, EVRM training, IT en web communicatie. Het wordt benoemd door het HELP Secretariaat en is verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van een communicatie strategie voor het HELP Programma en voor het publiceren en herzien van nieuws en trainingsmaterialen op de HELP websites);
 • Geven van advies over andere specifieke onderwerpen vastgesteld door het HELP-Netwerk en zijn Secretariaat;
 • Voorbereiden van een jaarlijks rapport voor het HELP netwerk.

Werkmethoden:

De HELP Adviesraad coördineert zijn activiteiten met het Secretariaat van het HELP programma.

Bijeenkomsten vinden plaats in de Raad van Europa in Straatburg en zijn op de volgende manieren georganiseerd: 7 leden, 2 eendaagse bijeenkomsten per jaar.

Mandaat

De HELP Adviesraad wordt aangesteld door het HELP-Netwerk om regelmatig advies te geven aan het HELP Secretariaat.

Het Comité bestaat uit zes leden die worden aangesteld uit de vertegenwoordigers van het HELP-Netwerk.

Ten minste één vertegenwoordiger van de opleidingsinstellingen van elke categorie van juridische professionals (rechters, officieren van justitie, advocaten), deelnemend in het HELP Programma, zal deel uitmaken van de Adviesraad.

De samenstelling van de Adviesraad wordt gekozen tijdens de jaarlijkse conferentie van het HELP-Netwerk middels een geheime stemming. Tijdens de verkiezing worden de eerste zes kandidaten met de meeste stemmen gekozen.

De referentieperiode werd geüpdatet in 2016 zodat de ambtstermijn voor leden van de Adviesraad twee jaar is. Met uitzondering van de overgangsperiode, zal geen vertegenwoordiger meer dan twee opeenvolgende termijnen dienen in de Adviesraad. De overgangsperiode van de Adviesraad eindigt aan het eind van de jaarlijkse conferentie van het HELP-Netwerk in 2018. Tijdens de verkiezing in 2018 zullen de drie langst dienende leden van de Adviesraad zich terugtrekken en zijn niet meer herkiesbaar voor de herverkiezingen in 2018.

De leden van de Adviesraad mogen rapporteurs aanwijzen voor specifieke thema’s. De Adviesraad rapporteert over zijn activiteiten tijdens de jaarlijkse conferentie van het HELP-Netwerk.

Tijdens de jaarlijkse conferentie van het HELP-netwerk in 2016 werd er een nieuwe Adviesraad gekozen. De succesvolle kandidaten voor de nieuw gevormde adviesraad zijn hieronder vermeld.

De leden van de Adviesraad van juni 2014 tot juni 2016 waren:

 • Petros Alikakos, NTI, Greece
 • Grzegorz Borkowski, NTI, Poland
 • Sandra Budimir, BA, Croatia
 • Simon O'Toole, BA, UK
 • Beatrice Ramascanu, NTI, Romania
 • Jolanta Samuolyte, BA, Lithuania
 • Pier Giovanni Traversa, BA, Italy

U kunt de activiteiten van de Raad bekijken in het onderstaande rapport. Het HELP Secretariaat wil graag de vorige leden van de Raad bedanken voor al hun harde werk en waardevolle bijdrage aan het succes van HELP tijdens hun mandaat.

U kunt hier de activiteiten rapporten vinden van de HELP Adviesraad, gepubliceerd in:

 • Juni 2014