Atribuţii

Comitetul Consultativ HELP este un organism desemnat de Rețeaua HELP pentru acordarea de asistență consultativă Secretariatului HELP în afara reuniunilor Rețelei HELP și, în acest sens, are următoarele atribuţii:

 • evaluează programele standard și materialele de formare elaborate de Programul HELP;
 • propune Rețelei HELP temele prioritare pentru activitățile de formare viitoare;
 • identifică strategia generală de coordonare a formării în domeniul drepturilor omului în rândul actorilor internaționali și naționali relevanți, inclusiv privind dezvoltarea inițiativelor regionale;
 • acordă asistenţă cu privire la metodologiile de formare pentru profesioniștii din domeniul juridic;
 • cooperează cu personalul editorial HELP (personalul editorial HELP este alcătuit din experți în jurisprudența CtEDO şi în formarea în domeniul CEDO, experți în tehnologia informației și comunicațiilor;
 • estenumit de Secretariatul HELP și este responsabil de planificarea și implementarea unei strategii de comunicare pentru Programul HELP și pentru publicarea și revizuirea știrilor și materialelor de formare pe site-urile HELP);
 • oferă consultanță cu privire la alte probleme specifice identificate de Rețeaua HELP și de Secretariat;
 • elaborează un raport anual pentru Rețeaua HELP.

Metode de lucru:

Comitetul Consultativ HELP își coordonează activitățile cu Secretariatul Programului HELP.

Reuniunile sunt convocate la sediul Consiliului Europei la Strasbourg și sunt organizate după cum urmează: 7 membri, 2 întâlniri de o zi pe an.

Mandat

Comitetul Consultativ HELP este un organism desemnat de Rețeaua HELP pentru furnizarea de asistență consultativă periodică Secretariatului HELP.

În mod normal, este compus din șase membri numiți dintre reprezentanții Rețelei HELP.  This mandate has 7 members since two members received the exact same number of votes.

Cel puțin un reprezentant al institutelor de formare din fiecare categorie de profesioniști din domeniul juridic (judecători, procurori, avocați) care participă la Programul HELP este parte a Comitetului Consultativ.

Componența Comitetului Consultativ este decisă în cadrul Conferinței anuale a Rețelei HELP, prin vot secret. În cazul în care au loc alegeri, primii șase candidați care au adunat majoritatea voturilor sunt aleși.

Regulamentul a fost actualizat în 2016, astfel încât mandatul membrilor Comitetului să fie de doi ani. Cu excepția perioadei de tranziție, niciun reprezentant nu trebuie să servească mai mult de două termene consecutive în Comitetul Consultativ. Perioada de tranziție a Comitetului se va încheia la sfârșitul Conferinței anuale a Rețelei HELP din 2018. La alegerile din 2018, cei mai vechi trei membri ai Comitetului se vor retrage și nu vor fi eligibili pentru realegerea în 2018.

Membrii Comitetului Consultativ pot numi printre aceștia Raportori pentru anumite teme. Comitetul Consultativ raportează cu privire la activitățile sale în cadrul Conferinței anuale a Rețelei HELP.

Comitetul Consultativ 2016

Noul consiliu consultativ a fost ales în cadrul Conferinței Anuale a Rețelei HELP din 2016. Candidații aleşi în componenţa Comitetului Consultativ nou format sunt enumerați mai jos.

Comitetul Consultativ 2014-2016

The Consultative Board who served as members between June 2014 and June 2016 were:

 • Petros Alikakos, NTI, Greece
 • Grzegorz Borkowski, NTI, Poland
 • Sandra Budimir, BA, Croatia
 • Simon O'Toole, BA, UK
 • Beatrice Ramascanu, NTI, Romania
 • Jolanta Samuolyte, BA, Lithuania
 • Pier Giovanni Traversa, BA, Italy

The activities of the Board can be seen in the Reports published below. The HELP Secretariat extend their thanks to the previous Board members for all their hard work and for their invaluable contribution to HELP's success during their mandate.

You will find here the activity reports of the HELP Consultative Board published in:

 • June 2014