Žmogaus teisės, demokratija, teisinė valstybė
 

Europos Taryba pasisako už saviraiškos ir spaudos laisvę, susirinkimų laisvę, lygybę ir mažumų apsaugą. Tarp jos vykdytų kampanijų – kampanija už vaikų apsaugą, kampanija prieš neapykantos kalbą internete ir kampanija už Europos gausiausią mažumą – Romus. Europos Taryba padeda šalims narėms kovoje su korupcija ir terorizmu ir teisinių reformų vykdyme. Jos konstitucijos ekspertų grupė – Venecijos komisija, konsultuoja teisiniais klausimais visas pasaulio valstybes.

Europos Taryba skatina žmogaus teises per tarptautines konvencijas, pvz., per Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje ir Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų. Ji stebi šalių narių progresą šiose srityse ir pateikia savo rekomendacijas per nepriklausomų ekspertų stebėtojų organizacijas. Šiandien nei vienoje Europos Tarybos šalyje narėje nėra taikoma mirties bausmė.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Testas

Europos Taryba yra atskira organizacija nuo 27 nares turinčios Europos Sąjungos. Tačiau visos Europos Sąjungos narės stodamos į Sąjungą jau buvo Europos Tarybos narėmis.

Kiek valstybių narių įeina į Europos Tarybą?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Teisingas atsakymas!