Steigėjai

Europos steigėjai pradėjo Europos kūrimo procesą, kai 1949 m. buvo įsteigta Europos Taryba, 1950 m. Europos anglių ir plieno bendrija (ECSC), o 1957 m. - Europos Ekonominė Bendrija (EEB).

Šie, dvejus pasaulinius karus išgyvenę ir artimai skirtingas Europos kultūras pažinę dialogo meistrai buvo taikios Europos, sukurtos žmogaus teisių, demokratijos ir įstatymų vertybių pagrindu, pionieriai.

Europos pionieriai

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Testas

Europos Taryba priėmė tam tikrą skaičių teisinių instrumentų, taip vadinamų sutarčių (konvencijų, chartijų, susitarimų). Kiek sutarčių Europos Taryba parengė iki šios dienos?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Teisingas atsakymas!

uždaryti

Neteisingas atsakymas…