Europos Taryba yra atskira organizacija nuo 27 nares turinčios Europos Sąjungos. Tačiau visos Europos Sąjungos narės stodamos į Sąjungą jau buvo Europos Tarybos narėmis.

Kiek valstybių narių įeina į Europos Tarybą?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Teisingas atsakymas!

Kokią dieną švenčiamas Europos Tarybos gimtadienis?

 1. Gegužės 1
 2. Kovo 8
 3. Gegužės 5
uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Teisingas atsakymas!

Kuri iš žemiau išvardintų valstybių nėra Europos Tarybos narė?

 1. Šveicarija
 2. Ukraina
 3. Baltarusija
uždaryti

 Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

 Teisingas atsakymas!

Kuris žinomas politikas, kalbėdamas Europos Taryboje, kvietė statyti “bendrus Europos namus”?

 1. Vinstonas Čerčilis 1949 m.
 2. Michailas Gorbačiovas 1989 m.
 3. Vaclavas Havelas 1995 m.
uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

uždaryti

  Teisingas atsakymas!

uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

Europos Taryba priėmė tam tikrą skaičių teisinių instrumentų, taip vadinamų sutarčių (konvencijų, chartijų, susitarimų). Kiek sutarčių Europos Taryba parengė iki šios dienos?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Teisingas atsakymas!

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Teisingas atsakymas!

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

Maždaug kiek vietinių kalbų yra skaičiuojama Europoje?

 1. Mažiau negu 100
 2. Nuo 100 iki 200
 3. Virš 200
uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

uždaryti

  Teisingas atsakymas!

Kokiam skaičiui Europos piliečių atstovauja Europos Taryba – didžiausia Europos politinė organizacija?

 1. 500 milijonų
 2. 700 milijonų
 3. 1046 milijonams
uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

uždaryti

  Teisingas atsakymas!

uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

Kelintais metais buvo pasirašyta Europos Žmogaus teisių konvencija - pirmas tarptautinis žmogaus teisių apsaugą garantuojantis teisinis instrumentas?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
uždaryti

  Teisingas atsakymas!

uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

uždaryti

  Neteisingas atsakymas…

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.