Generalinis sekretorius

Organizacijos vadovą Generalinį sekretorių Parlamentinė asamblėja renka penkerių metų kadencijai. Jis atsako už Tarybos veiklos programos ir biudžeto strateginį planavimą ir vykdymą. Jis vadovauja organizacijai ir ją atstovauja.
Interneto svetainė

 

Generalinio sekretoriaus pavaduotoją renka Parlamentinė Asamblėja penkeriems metams, atskiruose rinkimuose nuo Generalinio sekretoriaus.
Interneto svetainė

 


Ministrų komitetas

Tai sprendimus priimanti Tarybos institucija, kurią sudaro visų valstybių narių užsienio reikalų ministrai arba jų nuolatiniai diplomatiniai atstovai Strasbūre. Ministrų komitetas priima sprendimus dėl Europos Tarybos politikos ir tvirtina jos biudžetą ir veiklos programą.
Interneto svetainė


Parlamentinė asamblėja (ETPA)

Parlamentinę asamblėją sudaro 306 parlamento narių iš 46 valstybių narių. Asamblėja renka Generalinį sekretorių, Žmogaus teisių komisarą bei Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus. Ji rengia demokratinius debatų forumus ir stebi rinkimus, jos komitetai vaidina svarbų vaidmenį nagrinėjant aktualijas.
Interneto svetainė


Vietos ir regionų valdžių kongresas

Vietos ir regionų valdžių kongresas yra Europos Tarybos institucija, atsakinga už vietos ir regioninę demokratiją 46 valstybėse narėse. Kongresą sudaro dveji rūmai – vietos valdžių rūmai ir regionų rūmai bei trys komitetai. Kongresas vienija 612 renkamus pareigūnus, kurie atstovauja daugiau nei 150 000 vietos ir regionų valdžios institucijoms.
Interneto svetainė


Europos Žmogaus Teisių Teismas

Tai nuolatos veikianti teisminė institucija, kuri kontroliuoja, kaip užtikrinamos Europos Žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintos teisės visiems europiečiams. Į jį gali kreiptis visos valstybės ir asmenys, nepriklausomai nuo jų pilietybės. Konvenciją pasirašė 46 Europos Tarybos valstybės narės.
Interneto svetainė


Žmogaus teisių komisaras

Nepriklausomas Žmogaus teisių komisaras atkreipia dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus ir juos aiškinasi.
Interneto svetainė

 


Tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (TNVO) konferencija

Konferenciją sudaro apie 400 tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (TNVO). Ji sudaro galimybes svarbiam politikų ir visuomenės bendravimui ir yra pilietinės visuomenės balsas Taryboje. Tarybos darbui yra be galo naudinga TNVO patirtis ir jų vykdomas Europos piliečių informavimas.
Interneto svetainė


Bendradarbiavimas pasaulyje

Europos Taryba dirba glaudžioje partnerystėje su Europos Sąjunga ir bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Organizacija,  Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija ir šalimis partnerėmis aplinkiniuose regionuose bei visame pasaulyje.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Testas

Kuri iš žemiau išvardintų valstybių nėra Europos Tarybos narė?

  1. Šveicarija
  2. Ukraina
  3. Baltarusija
uždaryti

 Neteisingas atsakymas…

uždaryti

Neteisingas atsakymas…

uždaryti

 Teisingas atsakymas!