დამატებით საკითხავი

სასარგებლო ვებ-გვერდები

სახელი / აღწერა (ანბანის მიხედვით)
URL
ევროპის საბჭო - ახალგაზრდული დეპარტამენტი www.coe.int/youth

რესურსი კომპასი ვებგვერდი

რესურსი ადამიანის უფლებების განათლებაზე ახალგაზრდებთან ერთად და ფასეულობებზე დაფუძნებული ახალგაზრდული საქმიანობა
https://www.coe.int/en/web/compass
ევროკომისიის Erasmus + პროგრამა http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Erasmus + ახალგაზრდული პროგრამა http://ec.europa.eu/youth/programme/index_en.htm

Eurodesk-ის პორტალი

ინფორმაციის მთავარი მიმწოდებელი ევროპული პოლიტიკისა და შესაძლებლობების შესახებ ახალგაზრდებისთვის და მათთან მომუშავე პირებისათვის.
https://www.eurodesk.eu/

ევროპის საბჭოს ევროპული ენების პორტფოლიო

ხელს უწყობს მოსწავლეთა ავტონომიის განვითარებას, მრავალენოვნებას, კულტურათაშორის ცოდნას და კომპეტენციას; ეხმარება ადამიანებს, დააფიქსირონ თავიანთი მიღწევები და გამოცდილება ენის შესწავლაში
www.coe.int/portfolio

EURYDICE ქსელი

Eurydice ქსელი გთავაზობთ ინფორმაციას და ანალიზს ევროპული განათლების სისტემებსა და პოლიტიკაზე. 2013 წლისთვის იგი შედგება 36 ქვეყანაში დაფუძნებული 40 ეროვნული ერთეულისაგან, რომლებიც მონაწილეობენ ევროკავშირის მუდმივი სწავლის პროგრამაში
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

INFED

არაკომერციული რესურსის საიტი ინფორმალური განათლების შესახებ
www.infed.org
Erasmus + ახალგაზრდული პროგრამის ეროვნული სააგენტოები http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm

ახალგაზრდობის სფეროში ევროკომისიასა და ევროპის საბჭოს შორის პარტნიორობის აღიარების რესურსების ვებგვერდი

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/recognition
ახალგაზრდობის სფეროში ევროკომისიასა და ევროპის საბჭოს შორის პარტნიორობა http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/home

SALTO-s ახალგაზრდული რესურსცენტრების ქსელი

მხარდაჭერა, გაძლიერებული სწავლისა და ტრენინგის დამატებითი შესაძლებლობები ევროპული ახალგაზრდული პროგრამის ფარგლებში
www.salto-youth.net
ახალგაზრდობის სფეროში ევროპის საბჭოსა და ევროკომისიას შორის პარტნიორობის ტრენინგების ფორმები http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits

Unique სასწავლო ბეჯების პროექტი

ვიზუალური აღიარების ონლაინ  პლატფორმა
არაფორმალური განათლების მიმწოდებლებისა და მიმღებთათვის
www.learningbadges.eu

 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული საქმიანობის პორტფოლიო არის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ახალგაზრდული საქმიანობის განმახორციელებლებს განსაკუთრებით ახალგაზრდულ მუშაკებსა და ახალგაზრდა ლიდერებს, ასევე მენეჯერებსა და ადმინისტრატორებს, შეაფასონ და განავითარონ თავიანთი ახალგაზრდული საქმიანობისა და მათი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ადამიანების კომპეტენცია.

დაწვრილებით ...