ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული საქმიანობის პორტფოლიო არის ევროპის საბჭოს ახალგაზრდობის დეპარტამენტის პროექტი. მეტი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ: www.coe.int/youth

შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ შეტყობინება, თუ გსურთ რაიმე აცნობოთ ვებგვერდის ადმინისტრატორებს. ასევე, შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ ვებგვერდისთვის იდეები და წინადადებები ან დასვათ დამატებითი კითხვები პორტფოლიოს შესახებ.

Contact us

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული საქმიანობის პორტფოლიო არის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ახალგაზრდული საქმიანობის განმახორციელებლებს განსაკუთრებით ახალგაზრდულ მუშაკებსა და ახალგაზრდა ლიდერებს, ასევე მენეჯერებსა და ადმინისტრატორებს, შეაფასონ და განავითარონ თავიანთი ახალგაზრდული საქმიანობისა და მათი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ადამიანების კომპეტენცია.

დაწვრილებით ...