ევროპის საბჭოს სიმბოლოები

ევროპის დროშა და ჰიმნი არჩეული და დამტკიცებული იქნა ევროპის საბჭოს მიერ მანამადე სანამ ისინი ევროკავშირის სიმბოლოები გახდებოდნენ. ამჟამად ისინის ევროპის ერთიანი თვითმყოფადობის ემბლემას წარმოადგენენ. 

ევროპის დროშა

ცისფერ ფონზე გამოსახული თორმეტი ოქროსფერი ვარსკვლავის წრე წარმოადგენს ევროპის ხალხების სიმბოლოს, წრე მათი ერთობის გამოხატულებაა. ვარსკვლავთა რაოდენობა უცვლელია – ვარსკვლავი ყოველთვის თორმეტია. ეს არის ერთიანობისა და ჰარმონიის სიმბოლო, რომელიც მოციქულთა რაოდენობას, იაკობის შვილებს, ჰერაკლეს საგმირო საქმეებს, წელიწადის თორმეტ თვეს და ა.შ. მოგვაგონებს.

1949 წელს მისი დაარსებიდან ევროპის საბჭომ გაათვითცნობიერა, რომ აუცილებელი იყო, დამკვიდრებულიყო ევროპის სიმბოლო, რომლსაც ევროპელები გაითავისებდნენ. 1955 წლის 25 ოქტომბერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ერთხმად დაამტკიცა ემბლემა ცისფერ ფონზე გამოსახული თორმეტი ოქროსფერი ვარსკვლავის წრით. 1955 წლის 9 დეკემბერს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო ვარსკვლავებით მოოჭვილი დროშა და იმავე წლის 13 დეკემბერს იგი ოფიციალურად იქნა წარდგენილი პარიზში.
 

სიმბოლო მთელი ევროპისთვის

1983 წელს ევროპარლამენტმა, ევროკავშირის არჩევითმა ორგანომ, მიიღო ევროპის საბჭოს მიერ შექმნილი დროშა და რეკომენდაცია გაუწია ევროპულ თანამეგობრობებს, დაემკვიდრებინათ ის თავიანთ სიმბოლოდ. ევროკავშირის ინსტიტუტებმა 1986 წლიდან დაიწყეს დროში გამოყენება, ევროპის საბჭოსგან თანხმობის მიღების შემდეგ, 1985 წლის ივნისში.

მას შემდეგ ევროპის დროშა იქცა იმ საერთო პოლიტიკური მისსი სიმბოლოდ, რომელიც აერთიანებს ყველა ევროპელს და უფრო მაღლა დგას ვიდრე მათ განსხვავებულობა.

Copyright
Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following Conditions of use:
The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:
(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;
(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;
(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.
Trade mark and related issues
The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other intellectual property right. The European Commission (
[email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) intellectual property rights, in accordance with the applicable legal provisions.

ევროპის ჰიმნი

1972  წელიდან  ევროპის  ჰიმნად  ცნობილი იქნა  `სიხარულის  ოდის~  პრელუდია,  ლუდვიგ  ვან  ბეთჰოვენის მეცხრე  სიმფონიიდან.

ევროპის საბჭო ხელმისაწვდომს ხდის პროფესიონალებისა და სრულიად საზოგადოებისთვის ევროპის ჰიმნის სხვადასხვა ინტერპრეტაციის ჩანაწერს. აღნიშნული  ჩანაწერები გახლავთ ნაწყვეტები ფრანგი კომპოზიტორის კრისტოფ გიარის ნაწარმოებიდან "Rhapsodie sur l'Hymne Européen". ისინი ჩაიწერა ევროპის საბჭოს დაკვეთით დოკუმენტურ ფილმებში, ახალ ამბებში და ევროპის საბჭოს პროგრამებში გამოსაყენებლად. "Rhapsodie sur l'Hymne Européen" გახლავთ საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოები და იგი რეგისტრირებულია SACEM-ში (საფრანგეთი).

ქვემოთ მოცემული გახლავთ ევროპის ჰიმნის კლასიკური ვერსია, ფორტეპიანოსა და ორღანზე შესრულებით.  

  მოუსმინეთ ჰიმნს

საავტორო უფლება
ევროპის საბჭო ხელმისაწვდომს ხდის რადიოების, ტელევიზიებისა და სხვა მედია საშუალებებისავის, ასევე როგორც ზოგადად საზოგადოებისთვის ევროპის ჰიმნის სხვადასხვა ინტერპრეტაციისა და ვარიაციის ჩანაწერს.აღნიშნული მომსახურება უსასყიდლოა, მაგრამ ვინაიდან ეს ნაწარმოებები დაცულია საავტორო უფლებებით, მათი გამოყენების ან/და საჯარო ტრანსლაციისათვის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს  SACEM-ისათვის (საფრანგეთი). დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ: [email protected]

ოფისი საქართველოში

ჭავჭავაძის გამზირი 64 ბ, მე-14-ე სართული
თბილისი 0179, საქართველო

+99532 2913870/ 71/ 72

http://www.coe.ge