წინამდებარე პროგრამა არის რეგიონული პროგრამის საქართველოს კომპონენტი. მისი განხორციელება 2013 წლის იანვარში დაიწყო და 2015 წლის ივნისამდე გასტანს