Դերը

Դատավորների և դատախազների հետ աշխատանքների համակարգողները ապահովում են HELP-ի քարտուղարության և ազգային ուսումնական հաստատությունների միջև կապը: Վերջիններս մարդու իրավունքների ոլորտում կազմակերպվող ուսումնական դասընթացներով դատավորների և դատախազների կոնտակտային անձինք են:

Համակարգողները ազգային մակարդակով պարբերաբար հանդիպումներ են կազմակերպում, գնահատելու համար ազգային ուսումնական հաստատությունների ընթացիկ իրավիճակը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների հարցերով ուսուցման ոլորտում դատավորների և դատախազների կարիքները: Նրանք դատավորներին և դատախազներին ներկայացնում են HELP ծրագիրը, ազգային լեզվով ներբեռնում են HELP-ին վերաբերող տեղեկատվություն և ուսումնական նյութեր, մասնակցում են HELP-ի տարեկան կոնֆերանսին:

HELP-ի համակարգողները կանոնավոր կապի մեջ են գտնվում HELP-ի քարտուղարության հետ և վերջինիս են ներկայացնում տարեկան հաշվետվություններ:

Համակարգողների ցանկը

 Ալբանիա
Mirela Bogdani


 Հայաստան
Emil Amirkhanyan


 Ադրբեջանը
Zulfigar Babayev


 Ավստրիա
Oliver Scheiber


 Բելգիա
Umit Oral


 Բոսնիա եւ Հերցեգովինա
Vanja Pavlović


 Բուլղարիա
Korneliya Kirilova


 Խորվաթիա
Lara Barberić


 Կիպրոս
Elias Georgiou

 Չեխիայի Հանրապետություն
Jana Z. Koláčková


 Ֆրանսիա
Marie Compere


 Վրաստան
Besarion Bokhashvili


 Հունաստան
Petros Alikakos


 Հունգարիա
Petra Bard


 Իսլանդիա
Hjortur Aðalsteinsson


 Իտալիա
Luca Perilli


 Լատվիա
Darta Mestere


 Էստոնիա
Katre Lahumaa


 Լիտվա
Ervinas Baubinas

 Լյուքսեմբուրգ
Mylène Regenwetter


Մալթա
Joseph David Camilleri


 Մոլդովայի Հանրապետություն
Diana Scobioala


 Մոնտենեգրո
Siniša Bjeković


 Ռուսաստանի Դաշնություն
Ieda Suzanna van de Meene


 Լեհաստան
Szymon Janczarek


 Պորտուգալիա
Diogo Ravara


Մոլդովայի Հանրապետություն
Diana Scobioala

 Ռումինիա
Beatrice Ramascanu


 Ռուսաստանի Դաշնություն
Vasilisa Neshataeva


 Սերբիա
Jasmina Krštenić


 Սլովենիա
Miodrag Đorđević


 Իսպանիա
Rafael Bustos Gisber


 Շվեդիա
Ann-Marie Basun


“Նախկին Հարավսլավիայի Հանրապետություն Մակեդոնիա”
Velimir Delovski


 Խկրաինա
Tetyana Fuley