Դերը

HELP-ի խմբագրակազմը բաղկացած է ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի ոլորտի, ՄԻԵԿ չափանիշների ուսուցման, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և վեբ-կապի փորձագետներից։ Խմբագրակազմը նշանակվում է  HELP քարտուղարության կողմից և պատասխանատու է HELP ծրագրի հասարակության հետ կապերի քաղաքականության պլանավորման  և իրականացման, ինչպես նաև HELP կայքերում տեղադրվող նորությունների և ուսումնական նյութերի հրապարակման և նորացման  համար