Ljudska prava, demokracija, vladavina prava
 

Vijeće Europe zagovara slobodu izražavanja i slobodu medija, slobodu okupljanja, jednakost te zaštitu manjina. Pokrenulo je kampanje o pitanjima kao što su zaštita djeteta, on-line govor mržnje te prava Roma, najveće manjine u Europi. Vijeće Europe pomaže državama članicama u borbi protiv korupcije, terorizma i provođenju nužnih reformi pravosuđa. Njegova skupina ustavnih stručnjaka, poznata kao Venecijanska komisija, nudi pravne savjete zemljama u cijelom svijetu.

Vijeće Europe promiče ljudska prava kroz međunarodne konvencije, kao što je Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te Konvencija o kibernetičkom kriminala. Ono prati napredak država članica u tim područjima te daje preporuke kroz neovisna stručna tijela za praćenje. Danas niti jedna država članica Vijeća Europe ne primjenjuje smrtnu kaznu.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Kviz

Vijeće Europe zasebna je organizacija u odnosu na Europsku Uniju koja ima 27 članica, ali niti jedna država nije nikada pristupila Uniji bez da je prvo bila članicom Vijeća Europe.

Koliko država članica ima Vijeće Europe?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Točan odgovor!