Glavna tajnica

Na čelu organizacije je glavna tajnica koju bira Parlamentarna skupština na mandat od pet godina. Ona je odgovorna za strateško planiranje i smjer programa rada i proračuna Vijeća Europe. Ona vodi i predstavlja organizaciju.
Internetska stranica

 

Zamjenika glavne tajnice također bira Parlamentarna skupština na mandat od pet godina, na izborima koji se održavaju odvojeno od izbora za glavnu tajnicu.
Internetska stranica

 


Odbor ministara

Parlamentarna skupština sastoji se od 324 zastupnikaiz parlamentata 47 država članica; Skupština bira Glavnog tajnika, Povjerenika za ljudska prava i suce Europskog suda za ljudska prava; ona osigurava demokratski forum za raspravu i nadgledanje izbora; njezin odbor ima važnu ulogu u rješavanju tekućih pitanja.
Internetska stranica


Parlamentarna skupština (PSVE)

Parlamentarna skupština sastoji se od 306 zastupnikaiz parlamentata 46 država članica; Skupština bira Glavnog tajnika, Povjerenika za ljudska prava i suce Europskog suda za ljudska prava; ona osigurava demokratski forum za raspravu i nadgledanje izbora; njezin odbor ima važnu ulogu u rješavanju tekućih pitanja.
Internetska stranica


Kongres lokalnih i regionalnih vlasti

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti ustanova je Vijeća Europe nadležna za jačanje lokalne i regionalne demokracije u svojih 46 država članica. Sastoji se od dva doma – Doma lokalnih vlasti i Doma regija te od tri odbora. Ima 612 izabranih zastupnika koji predstavljaju više od 150.000 lokalnih I regionalnih vlasti.
Internetska stranica


Europski sud za ljudska prava

Ovo stalno sudsko tijelo jamči svim Europljanima prava zajamčenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Otvoren je za sve države i pojedince bez obzira na državljanstvo. 46 država članica Vijeća Europe stranke su Konvencije.
Internetska stranica


Povjerenik za ljudska prava

Povjerenik za ljudska prava djeluje neovisno te upozorava na kršenja ljudskih prava.
Internetska stranica

 


Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija

Konferencija uključuje oko 400 međunarodnih nevladinih organizacija (MNVO). Ona omogućuje neophodne veze između političara i javnosti i prenosi glas civilnog društva Vijeću. Stručnost MNVO-a i njihovo dopiranje do europskih građana uvelike koristi radu Vijeća Europe.
Internetska stranica


Globalna suradnja

Vijeće Europe blisko surađuje kao partner s Europskom unijom. Surađuje i s Ujedinjenim narodima, Organizacijom za sigurnost i suradnju u Europi, te s mnogo zemalja partnera diljem svijeta.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Kviz

Koja od dolje navedenih zemalja nije članica Vijeća Europe?

  1. Švicarska
  2. Ukrajina
  3. Bjelorusija
Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Točan odgovor!