Vijeće Europe zasebna je organizacija u odnosu na Europsku Uniju koja ima 27 članica, ali niti jedna država nije nikada pristupila Uniji bez da je prvo bila članicom Vijeća Europe.

Koliko država članica ima Vijeće Europe?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Točan odgovor!

Na koji dan Vijeće Europe slavi godišnjicu?

 1. 1. svibnja
 2. 8. ožujka
 3. 5. svibnja
Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Točan odgovor!

Koja od dolje navedenih zemalja nije članica Vijeća Europe?

 1. Švicarska
 2. Ukrajina
 3. Bjelorusija
Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Točan odgovor!

Koji je vodeći političar u svom govoru u Vijeću Europe pozvao na izgradnju "zajedničkog europskog doma" ?

 1. Winston Churchill 1949. godine
 2. Mikhail Gorbachev 1989. godine
 3. Vaclav Havel 1995. godine
Zatvori

  Netočan odgovor...

Zatvori

  Točan odgovor!

Zatvori

  Netočan odgovor...

Vijeće Europe donijelo je mnogobrojne pravne instrumente poznate kao sporazumi (konvencije, povelje, ugovori). Koliko je sporazuma Vijeće Europe donijelo do danas?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Točan odgovor!

Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Netočan odgovor...

Zatvori

Točan odgovor!

Zatvori

Netočan odgovor...

Koliko je, prema procjenama, autohtonih jezika u Europi?

 1. Manje od 100
 2. Između 100 i 200
 3. Više od 200
Zatvori

  Netočan odgovor...

Zatvori

  Netočan odgovor...

Zatvori

  Točan odgovor!

Koliko europskih građana predstavlja Vijeće Europe kao najveća europska politička organizacija?

 1. 500 milijuna
 2. 700 milijuna
 3. 1046 milijuna
Zatvori

  Netočan odgovor...

Zatvori

  Točan odgovor!

Zatvori

  Netočan odgovor...

Koje je godine potpisana Europska konvencija o ljudskim pravima, prvi međunarodni pravni instrument  za zaštitu ljudskih prava?

 1. 1950. godine
 2. 1951. godine
 3. 1957. godine
Zatvori

  Točan odgovor!

Zatvori

  Netočan odgovor...

Zatvori

  Netočan odgovor...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.