Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova, Faza a II-a

În Republica Moldova, Consiliul Europei implementează proiectul „Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova, Faza a II-a”, ca parte a Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024. Obiectivul general este îmbunătățirea integrității, transparenței și calității procesului electoral în Republica Moldova pentru a asigura mai bine dreptul cetățenilor de a vota și de a alege.

 

Care sunt obiectivele proiectului?

Proiectul își propune să consolideze capacitățile instituțiilor electorale naționale de toate nivelurile, să asigure un proces electoral mai incluziv și mai participativ, precum și promovarea unor standarde bune în legislația și practica electorală.

Obiectivele specifice sînt:

  • consolidarea capacităților Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală și Comisiei Electorale Centrale a UTA Găgăuzia;
  • sporirea participării femeilor și a tinerilor la procesul electoral, precum și asigurarea unei abordări echilibrate a perspectivei de gen;
  • combaterea utilizării abuzive a resurselor administrative în timpul alegerilor, precum și consolidarea legislației și jurisprudenței electorale ;
  • îmbunătățirea competențelor observatorilor naționali în vederea monitorizării procesului electoral.

 

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii proiectului sînt:

  • Comisia Electorală Centrală
  • Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală
  • Comisia Electorală Centrală a UTA Găgăuzia
  • Judecătorii care examinează litigiile electorale
  • organizații pentru drepturile femeilor, tineri alegători, observatori, reprezentanți ai partidelor politice, alți actori electorali
video

Advertisement on the parliamentary elections in November 2014