Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Special monitoring arrangements


* All reference to Kosovo, whether to the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nations Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

  

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web