Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

(as at 9 September 2020)

 

Mr Régis BRILLAT, Executive Secretary

Secretariat:

 • Ms Catherine GHERIBI, Personal assistant
 • Ms Antonella NASTASIE, Assistant to the Committee

Transversal Support Division

 • Mr Michael NEURAUTER, Deputy Executive Secretary, Head of Division
 • Mr Patrick MÜLLER, Research, information strategies and media contacts
 • Ms Claire ASKIN, Archives, publications and documentary research
 • Ms Morven TRAIN, Administrative and budgetary questions

Divisions responsible for visits

 

Division 1
 • ..., Head of Division
 • Mr Julien ATTUIL
 • Mr Petr HNATIK
 • Ms Aurélie PASQUIER
 • Ms Yvonne HARTLAND, Administrative Assistant
 • Secretariat: Ms Oana MOLDOVEAN

Division 2
 • Mr Borys WODZ, Head of Division
 • Mr Elvin ALIYEV
 • Ms Almut SCHRÖDER
 • Ms Dalia ŽUKAUSKIENĖ
 • Secretariat: Ms Natia MAMISTVALOVA

Division 3
 • Mr Hugh CHETWYND, Head of Division
 • Ms Natacha DE ROECK
 • Ms Francesca GORDON
 • Mr Cristian LODA
 • Ms Françoise ZAHN, Administrative Assistant
 • Secretariat: Ms Catherine THEREAU
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

  

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web